การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เตือน​จาก​ระบบ​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ใน​ตลาด​ที่​กำหนด​ไว้​บาง​ตลาด จะ​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนนได้

ฟังก์ชัน​นี้​มี​ให้บริการ​เฉพาะ​ใน​ตลาด​ที่​กำหนด​ไว้​บาง​ตลาดเท่านั้น

สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ใน​การ​ตั้งค่า
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แตะที่ การ​ตั้ง​ค่า​ความ​เป็นส่วนตัว และ​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม