การ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​ระหว่างแอพ Volvo Cars* กับรถ

ก่อนที่​จะ​ถอน​การ​ติดตั้งแอพ Volvo Cars ท่าน​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ได้​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​ระหว่าง​แอพ​กับ​รถ หรือ​สิ้นสุด​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ของ​ท่าน​ด้วย​วิธี​ที่​ถูกต้อง​ใน​แอพแล้ว ถ้า​ท่าน​เพียง​แค่​ลบแอพ Volvo Cars เท่านั้น อาจ​มี​ปัญหา​เกิดขึ้น​เมื่อ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​ใน​อนาคตได้

สิ้นสุด​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​ในแอพ Volvo Cars

ถ้า​ท่าน​ขาย​รถ ท่าน​จะต้อง​สิ้นสุด​การ​เป็น​เจ้าของ​และ​การ​เชื่อมโยง​ระหว่างแอพ Volvo Cars กับ​รถ​โดย​ใช้​บัญชี​ผู้ใช้​ระดับ​ผู้ดูแล​ระบบ​ในแอพ ถ้า​ท่าน​ไม่​มี​สิทธิ์​ใน​การ​ใช้​แอพ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​ท่าน และ​อธิบาย​ว่า​ท่าน​ต้องการ​ที่​จะ​ขาย​รถ​ของท่าน

ใน​การ​สิ้นสุด​การ​เป็น​เจ้าของ​และ​ลบ​การเชื่อมโยง:
ไปที่ Connected cars (รถ​ที่​เชื่อมต่ออยู่) ในแท็บ Px-2037-VOC app icon Profile
เลือก​รถ​ที่เกี่ยวข้อง
กด I no longer own this Volvo (ฉัน​ไม่ได้​เป็น​เจ้าของ​รถ​วอล​โว่​คัน​นี้​อีกต่อไป) แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ในแอพ
เมื่อ​ท่าน​สิ้นสุด​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​แล้ว ประวัติ​ของ​ผู้ใช้​และ​บัญชี​ผู้ใช้​อื่นๆ จะ​ถูก​ลบไป นอกจากนั้น รถ​จะ​ถูก​รี​เซ็ต​กลับไป​เป็น​ค่า​จาก​โรงงาน​โดย​อัตโนมัติ​อีก​ด้วย ซึ่ง​โปรไฟล์​, ข้อมูล​ของผู้ใช้​, กุญแจ​ที่​เชื่อมโยงไว้​, การ​ตั้ง​ค่า​ส่วนตัว และ​อื่นๆ จะ​ถูก​ลบไป

Volvo ID เป็น​รหัส​ส่วนตัว ดังนั้น​จึง​ไม่​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​หรือ​ลบ​เมื่อ​ขายรถ

โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เมื่อ​ท่าน​ต้องการ​ลบ​รายละเอียด​การ​ติดต่อ​ของ​ท่าน​ออก​จาก​ระบบ​ของ​ตัวแทนจำหน่าย

การ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​ระหว่าง​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​กับรถ

การ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​ระหว่าง​โทรศัพท์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​จากแอพ Volvo Cars หรือ​จาก​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ของรถ ผู้ใช้​ที่​มี​สิทธิ์​ระดับ​ผู้ดูแล​ระบบ​จะ​สามารถ​ดู​และ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​ของ​โทรศัพท์​ทุก​เครื่อง​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถได้ ผู้ใช้​อื่นๆ จะ​สามารถ​ดู​และ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​ได้​เฉพาะ​โทรศัพท์​ของ​ตัว​เขา​เองเท่านั้น

ผ่าน​ทางแอพ Volvo Cars

ไปที่ Connected cars (รถ​ที่​เชื่อมต่ออยู่) ในแท็บ Px-2037-VOC app icon Profile
เลือก​รถ​ที่เกี่ยวข้อง
กด Disconnect (ตัด​การเชื่อมต่อ) ที่​อยู่​ถัด​จาก​อุปกรณ์​ที่​ท่าน​ต้องการ​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ และ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ในแอพ

ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง

ไปที่ iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
เลือก Volvo Cars app devices
แตะ​ที่​โทรศัพท์​ที่​ท่าน​ต้องการ​ยกเลิก​การ​เชื่อมโยง​แล้วเลือก Unpair this phone
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่