แอพ Air Quality

แอพ Air Quality คือ​บริการ​ที่​แสดง​ปริมาณ​ของ​ฝุ่น​ละออง​ใน​อากาศ​ขนาด​เล็ก​ที่​วัดได้ ภายใน​และ​ภายนอก​รถ​เมื่อ​เวลา​ผ่านไป

เซ็นเซอร์​สภาพ​อากาศ​จะ​วัด​ปริมาณอนุภาค PM2.5 (อนุภาค​ที่​เล็กกว่า 2.5 µm) ใน​ห้องโดยสาร1 ข้อมูล​ปริมาณ​ฝุ่น​ละออง​ภายนอก​รถ​ได้รับ​การ​วัด​โดย​บริการ​ภายนอก และ​ขึ้นอยู่​กับ​ข้อมูล​ที่​ได้​ทำ​แบบจำลองไว้

  1. 1 ความ​พร้อม​ใช้​งาน​ของ​ข้อมูล​ละออง​เกสร​ดอกไม้​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตามแต่​ละตลาด