ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านผู้โดยสาร

รถยนต์​จะ​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ผู้โดยสาร​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า เพื่อ​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย
P6-22w22-C40/XC40–Safety–Passenger airbag
ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณศีรษะ​, ลำคอ​, ใบหน้า และ​ทรวง​อก​ของ​ผู้โดยสาร รวมถึง​บริเวณ​เข่า​และ​ขาด้วย

การ​ชน​ใน​ระดับ​ที่​รุนแรง​พอจะ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ และ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​พองตัว ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​รองรับ​ผู้โดยสาร​จาก​แรง​กระแทก​ที่​เกิดขึ้น​เนื่องจาก​การชน ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ยุบตัว​เมื่อ​ถูกอัด เมื่อ​สิ่ง​นี้​เกิดขึ้น ควัน​จะ​กระจาย​เข้า​ไป​ใน​รถ ซึ่ง​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ ขั้นตอน​ทั้งหมด​นี้​รวมถึง​การ​พอง​ตัว​และ​การ​ยุบตัว​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​เกิดขึ้น​ภายใน​เสี้ยววินาที

 คำเตือน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​เป็น​อุปกรณ์​ที่​ทำงานร่วมกัน ถ้า​ไม่​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ใช้​งาน​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ป้องกัน​อันตราย​จาก​ถุง​ลม​นิรภัย​ลดลง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​บาดเจ็บ​ใน​กรณี​ที่​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัว ผู้โดยสาร​ต้อง​นั่ง​ตัว​ตรง​โดย​ให้​เท้า​วาง​บน​พื้น​และ​หลัง​พิง​ติด​กับ​พนักพิง

 คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​เพื่อ​ขอรับ​การซ่อม การ​ทำงาน​กับ​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​ผิดพลาด​ใน​การ​ทำงาน​และ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ต่อ​ร่างกายได้

ตำแหน่ง​ของ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

ถุง​ลม​นิรภัย​นี้​จะ​พับ​เก็บ​อยู่​ใน​ที่​เก็บ​บริเวณ​เหนือ​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ แผง​ครอบ​จะ​มีเครื่องหมาย AIRBAG กำกับไว้

 คำเตือน

ห้าม​ใส่​วัตถุ​ใดๆ ที่​ด้านหน้า​หรือ​ด้านบน​เหนือ​แผง​คอนโซล​ที่​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​ติดตั้งอยู่

ป้าย​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​ที่​บัง​แดด​ด้านผู้โดยสาร

รูป​ลอก​เตือน​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​จะ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตามที่​แสดง​ไว้ด้านบน

 คำเตือน

ถ้า​รถ​ไม่​มี​สวิตช์​เปิด​ใช้งาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ติดตั้ง​อยู่ ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​พร้อม​ทำงาน​อยู่ตลอดเวลา

 คำเตือน

ห้าม​ยืน​หรือ​นั่ง​ที่​ด้านหน้า​ของ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสารด้านหน้า

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารไว้

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

 คำเตือน

ห้าม​ใช้​ระบบ​ดึง​รั้ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ที่​มี​การ​ป้องกันด้วย 'ถุง​ลม​นิรภัย​ที่​ทำงานอยู่​' อยู่​ด้านหน้า​ระบบ​ดึง​รั้ง​สำหรับ​เด็ก ไม่เช่นนั้น​แล้ว อาจ​ทำ​ให้เด็ก 'ได้รับ​บาดเจ็บสาหัส​' หรือ 'เสียชีวิต​' ได้