โหมด​การ​แสดงผล​สำหรับ​ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​แสดง​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ใน​ลักษณะ​ต่างๆ โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ป้าย​และสถานการณ์ โปรด​ดู​ตัวอย่าง​ใน​รูปต่อไปนี้

ฟังก์ชัน​นี้​มี​ให้บริการ​เฉพาะ​ใน​ตลาด​ที่​กำหนด​ไว้​บาง​ตลาดเท่านั้น

Px-21w22-iCup-Road Sign Information example (EU)
ตัวอย่าง1 ของ​ข้อมูล​ความเร็ว​ที่​ตรวจพบ

เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​ตรวจ​พบ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​แสดง​ขีดจำกัด​ความเร็ว จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ป้าย​ใน​ลักษณะ​ของสัญลักษณ์

ถ้า​รถ​มี​ข้อมูล​แผนที่* ติดตั้ง​อยู่ ท่าน​ยัง​จะ​ได้รับ​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​จาก​ข้อมูล​แผน​ที่​อีก​ด้วย ซึ่ง​หมายความ​ว่า​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​สามารถ​แสดง​หรือ​เปลี่ยน​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ขับ​ผ่าน​ป้าย​ที่​เกี่ยวกับ​ความเร็วนั้น

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

นอกเหนือจาก​สัญลักษณ์​ขีดจำกัด​ความเร็ว​แล้ว ยัง​อาจ​แสดง​ป้าย​เพิ่มเติม ด้วย เช่น "ห้ามแซง​" เป็นต้น

ขีดจำกัด​ความเร็ว​หรือ​สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

เมื่อ​ฟังก์ชัน​ตรวจพบ "ป้าย​ขีดจำกัด​ความเร็วทางอ้อม​" ที่​ระบุ​การ​สิ้นสุด​การ​จำกัด​ความเร็ว เช่น เมื่อ​สิ้นสุด​ทาง​ด่วน​พิเศษ เป็น​ต้น สัญลักษณ์​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ตรงกัน​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ถ้า​รถ​มี​ข้อมูล​แผนที่* ติดตั้ง​อยู่ จะ​มี​การ​แสดง​ป้าย​จำกัด​ความเร็ว​โดยตรง​ขึ้น ส่วน​ป้าย​จำกัด​ความเร็ว​โดย​อ้อม จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​ข้อมูล​แผน​ที่​ไม่​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ของ​ถนน​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่​อยู่เท่านั้น

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​ขีดจำกัด​ความเร็วทางอ้อม:

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

สิ้นสุด​การ​จำกัดทั้งหมด

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​หายไป​ใน​เวลา​สั้นๆ หลังจาก​นั้น และ​จะ​แสดง​ขึ้น​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ท่าน​ขับ​ผ่าน​ป้าย​จราจร​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ป้ายถัดไป

ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่เปลี่ยนไป

เมื่อ​ขับ​รถ​ผ่าน​ป้าย​ขีดจำกัด​ความเร็ว​โดยตรง​ซึ่ง​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ได้​เปลี่ยนแปลง​ไป สัญลักษณ์​พร้อม​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ตรงกัน​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​ขีดจำกัด​ความเร็วโดยตรง

สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​หายไป​ใน​เวลา​สั้นๆ หลังจาก​นั้น และ​จะ​แสดง​ขึ้น​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ท่าน​ขับ​ผ่าน​ป้าย​จราจร​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ป้ายถัดไป

ถ้า​รถ​มี​ข้อมูล​แผนที่* ติดตั้ง​อยู่ ป้าย​จำกัด​ความเร็ว​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เมื่อ​ข้อมูล​แผน​ที่​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​สำหรับ​ถนน​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่​อยู่ แม้ว่า​จะ​ไม่ได้​ขับ​ผ่าน​ป้าย​โดยตรง​ก็ตาม ถ้า​ข้อมูล​แผน​ที่​ไม่​มี​ข้อมูล​ใดๆ ป้าย​จะ​หายไป​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ระยะหนึ่ง

ป้าย​เสริมอื่นๆ

P5-1507-Road Sign Information, example of signs
ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​เสริมอื่นๆ

บางครั้ง​บน​ถนน​เส้น​เดียวกัน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ต่างๆ จะ​ถูก​แสดง​ไว้​บน​เสา​ป้าย​บอก​ทาง จากนั้น​จะ​มี​ป้าย​เสริม​ที่​แสดง​สภาวะ​แวดล้อม​อื่นๆ อยู่​ใต้​ป้าย​บอก​ความเร็ว​ที่​แตกต่าง​กันนั้น เช่น บน​ถนน​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ได้​บ่อยครั้ง​ในขณะ​ที่​ฝน​ตกและ/หรือ​มีหมอก

ป้าย​เสริม​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฝน​ตก​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​มี​การ​ใช้​ที่​ปัด​น้ำฝนเท่านั้น

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

ใน​บาง​ความเร็ว​จะ​ใช้​สำหรับ​บาง​สถานการณ์​เท่านั้น เช่น ที่​ระยะทาง​ที่​กำหนด หรือ​ในช่วง​เวลา​ช่วง​ใด​ช่วงหนึ่งเท่านั้น โดย​จะ​แสดง​ให้​คนขับ​ทราบ​ด้วย​สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​เพิ่มเติม​ไว้​ใต้​สัญลักษณ์​แสดงความเร็ว

ป้าย "โรงเรียน​" และ "ระวังเด็ก"

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for "School" and "Children at play"

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​สามารถ​แสดง​เครื่องหมายสำหรับ 'โรงเรียน​' หรือ 'สนาม​เด็กเล่น​' ได้​ถ้า​มี​ข้อมูลอยู่

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​เป็น​เพียง​แค่​ตัวอย่างเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่