การ​เลือก​และ​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

สำหรับ​การ​ตั้ง​ค่า​ลักษณะ​ที่​ต้องการ​พิเศษ​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ ท่าน​สามารถ​เลือก​ได้​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ก่อนที่​จะ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ด้วย​ปุ่ม​บนพวงมาลัย กรณี​นี้​ใช้​สำหรับ​ตัว​จำกัดความเร็ว​, ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC1), Pilot Assist* และ Adaptive Cruise Control*

กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แตะที่ Driving และ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ที่ต้องการ
เมื่อ​เลือก​ฟังก์ชัน​ที่​ต้องการไว้ - กดปุ่ม P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 บน​พวงมาลัย​เพื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชันนั้น
สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ติด​สว่างขึ้น - ฟังก์ชัน​เริ่ม​ทำงาน และ​ความเร็ว​ใน​ปัจจุบัน​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​เป็น​ความเร็วสูงสุด
ถ้า​ฟังก์ชัน​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย - กดปุ่ม P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 บน​พวงมาลัย​เพื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​อีกครั้ง
เครื่องหมาย​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ติด​สว่างขึ้น - รถ​จะ​ทำงาน​ตาม​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​ล่าสุดต่อไป
ใช้​ปุ่ม​ที่พวงมาลัย P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, right arrow ใน​การ​เปลี่ยนระหว่าง Pilot Assist* กับ Adaptive Cruise Control*
เพื่อให้ Pilot Assist ทำงาน​เสมอ​เมื่อ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​สำหรับ​รอบ​การ​ขับ​ขี่​รอบ​ใหม่​แต่​ละรอบ:
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม Driving
สั่งงาน Pilot Assist as default

 คำเตือน

เมื่อ​กดปุ่ม P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 บน​พวงมาลัย​เพื่อ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​เดิม​ต่อ อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​เพิ่ม​ความเร็ว​ขึ้น​อย่าง​มากได้

สภาพเงื่อนไข

สภาพ​ต่างๆ ต้อง​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​บางอย่าง​จึง​จะ​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ใดๆ ได้

ตัว​จำกัด​ความเร็ว​และ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​แบบอัตโนมัติ

 • ไม่​สามารถ​สั่งงาน​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​ได้​จนกว่า​จะ​สตาร์ต​เครื่องยนต์แล้ว
 • ค่า​ต่ำสุด​ที่​สามารถ​บันทึก​เพื่อ​ใช้​เป็น​ความเร็ว​สูงสุด​ได้คือ 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

 • ใน​การ​เริ่มต้น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จาก​โหมดส​แตนด์​บาย ความเร็ว​ในขณะ​นั้น​ของ​รถ​จะต้องเท่ากับ 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) หรือ​สูงกว่า

Adaptive Cruise Control

 • คนขับ​จะต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย และ​ประตู​คนขับ​จะต้อง​ปิดอยู่
 • จะต้อง​มี​รถ​อีก​คันหนึ่ง ("รถเป้าหมาย​") อยู่​ที่​ระยะห่าง​ที่​เหมาะสม​ด้านหน้า​รถ​ของ​ท่าน หรือ​ความเร็ว​ในขณะ​นั้น​จะต้อง​มี​ค่า​อย่างน้อย 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

Pilot Assist

 • คนขับ​จะต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย และ​ประตู​คนขับ​จะต้อง​ปิดอยู่
 • เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​จะต้อง​ชัดเจน​และ​รถ​สามารถ​ตรวจจับ​เส้น​นี้ได้
 • จะต้อง​มี​รถ​อีก​คันหนึ่ง ("รถเป้าหมาย​") อยู่​ที่​ระยะห่าง​ที่​เหมาะสม​ด้านหน้า​รถ​ของ​ท่าน หรือ​ความเร็ว​ในขณะ​นั้น​จะต้อง​มี​ค่า​อย่างน้อย 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • ความเร็ว​ต้อง​ไม่เกิน 140 กม./ชม. (87 ไมล์​ต่อชั่วโมง)
 • คนขับ​จะต้อง​จับ​พวงมาลัย​ด้วย​มือ​ทั้ง​สองข้าง
 1. 1 Cruise Control
 2. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่