ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ยากลำบาก ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA1) อาจ​ไม่​สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​อย่าง​ถูกต้อง ใน​กรณี​เช่นนี้ ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชันนี้
ตัวอย่าง​ของ​สภาพ​เช่นนี้ เช่น:
  • การ​ซ่อมถนน
  • สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว
  • พื้นผิว​ถนน​ที่​ไม่ดี
  • ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่ที่ "ฉับไว​" อย่างมาก
  • สภาพ​อากาศ​ไม่​ดี​และ​ทัศน​วิสัย​ที่​แย่ลง
  • ถนน​ที่​เส้น​ขอบ​ถนน​ไม่​ชัดเจน​หรือไม่​มี​เส้น​ขอบถนน
  • ขอบ​เป็น​สัน​หรือ​มี​เส้น​อื่น​ที่​นอกเหนือจาก​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ
  • เนื่องจาก​ชุด​เซอร์​โวการ​บังคับ​เลี้ยว​สำหรับ​แรง​ต้าน​พวงมาลัย​ตาม​ความเร็ว​จะ​ทำงาน​ที่​กำลัง​ลดลง เช่น เมื่อ​ระบาย​ความ​ร้อน​เนื่องจาก​ความ​ร้อน​สูงเกินไป

ฟังก์ชัน​จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​แผง​กั้น ราง​รถไฟ หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง​อื่นๆ ที่​คล้ายกัน​ที่​อยู่​ด้านข้าง​ของ​ขอบ​ถนนได้

 บันทึก

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ใช้​ชุด​กล้อง​และ​เรดาร์​ซึ่ง​มี​การ​จำกัด​การ​ใช้​งานทั่วไป
  1. 1 Lane Keeping Aid