ล็อคพวงมาลัย

ตัว​ล็อคพวงมาลัย1 ทำ​ให้​บังคับ​เลี้ยว​รถ​ได้​ยาก​ขึ้น เช่น ใน​กรณี​ที่​รถ​ถูก​ขโมย​ไป เป็นต้น ท่าน​อาจ​ได้​ยิน​เสียง​กลไก​การ​ทำงาน​ในขณะ​ที่​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อคพวงมาลัย

การ​สั่งงาน​ตัว​ล็อคพวงมาลัย

ตัว​ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ล็อค​รถ​จาก​ภายนอก​รถ และ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถแล้ว ถ้า​ปลด​ล็อค​รถยนต์​ทิ้ง​ไว้ ตัว​ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​หลัง​เวลา​ผ่าน​ไปชั่วขณะ

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ล็อคพวงมาลัย

ตัว​ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​ปลด​ล็อค​รถ​จากภายนอก ถ้า​รถ​ไม่ได้​ล็อค ตัว​ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ตราบ​เท่าที่​กุญแจ​ยัง​อยู่​ใน​ห้อง​โดยสาร​และ​มี​การ​สตาร์ท​รถไว้

  1. 1 ตัว​ล็อค​พวงมาลัย​อาจ​ไม่​มี​ให้บริการ​ใน​บาง​รุ่น​และ​ใน​บางตลาด