การ​ใช้​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

Google Assistant ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​คำสั่ง​เสียง​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ใน​รถ หรือ​การ​ดำเนินการ​อื่นๆ เช่น การ​ถาม​ข้อมูล​อย่างเช่น​การ​พยากรณ์​สภาพ​อากาศ เป็นต้น

การ​เริ่ม​การ​ทำงานของ Google Assistant

การ​เริ่ม​การ​ทำงานของ Google Assistant สามารถ​ทำได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้:

  • โดย​การ​พูด​คำสั่งเสียง "Ok Google" หรือ "Hey Google"1
  • โดย​การ​กด​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง P5–1507–Voice control button บน​พวงมาลัย​เป็น​เวลาสั้นๆ
  • โดย​การ​แตะ​บน​รูป​ไมโครโฟน​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง iCup-2037-Google Assistant microphone icon

ระบบ​จะ​แสดง​ว่า​ระบบ​ทำงาน​แล้ว​และ​กำลัง​ฟัง​คำสั่ง​อยู่​โดย​ใช้​สัญญาณเสียงสั้นๆ2 และ​การ​ยืนยัน​ด้วย​ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

ตัวอย่าง​ของ​การ​ควบคุม​ด้วย​การ​รับรู้​คำสั่งเสียง

หลังจาก​ที่​ระบบ​เริ่ม​ทำงาน​แล้ว จะ​สามารถ​สั่ง​คำสั่ง​ต่างๆ ได้​โดย​การ​พูด​อย่างอิสระ ต่อไปนี้​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวน​หนึ่ง​ของ​วิธีการใช้​การ​ควบคุม​ด้วยเสียง

  • "Navigate home (นำ​ทาง​กลับบ้าน)" – แสดง​คำอธิบาย​เส้นทาง​ไป​ยัง​ที่​อยู่​ที่​บันทึก​ไว้ใน Maps ว่า​เป็น​ที่​อยู่​ของ​บ้าน​สำหรับ​บัญชีผู้ใช้ Google ที่​ใช้​ใน​การ​ล็อกอิน​เข้า​สู่ระบบ
  • "Read my messages (อ่าน​ข้อความ​ของฉัน)" – อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​ตัวอักษร​ที่​ส่งไป​ยังโทรศัพท์
  • "Increase the temperature (เพิ่มอุณหภูมิ)" – เพิ่ม​อุณหภูมิ​ใน​ห้องโดยสาร
  • "Play music (เล่นเพลง)" – เล่น​เพลง​ใน​แอ​พเล่น​สื่อข้อมูล​ที่​เลือกไว้

การ​ล็อกอิน​เข้า​สู่​ระบบ​โดย​ใช้​บัญชีผู้ใช้ Google จะ​ทำ​ให้​ผู้ช่วย​ของ​ท่าน​เป็น​แบบ​ส่วนตัว​มาก​ขึ้น​เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​อยู่​กับอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น จะ​สามารถ​โทรศัพท์​ไป​ยัง​ผู้​ติดต่อ​ที่​เก็บ​บันทึก​ไว้ใน contacts.google.com หรือ​สอบถาม​เกี่ยวกับ​รายการ​ในปฏิทิน Google ได้

 บันทึก

Google Assistant ยัง​มี​ให้บริการ​ไม่​ครบ​ทุกภาษา สำหรับ​ภาษา​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ โปรด​อ่าน​เพิ่มเติมที่ support.google.com หรือ​ถ้า​เป็นไป​ได้ โปรด​ลอง​ภาษาอื่น

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้
  1. 1 "Hey Google" สามารถ​ใช้ได้​ใน​บาง​ภาษาเท่านั้น
  2. 2 เมื่อ​ใช้​คำสั่ง​เสียง​ใน​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ ท่าน​จะ​ได้​ยิน​สัญญาณเสียง​เฉพาะ​เมื่อ​ท่าน​หยุด​ชั่วขณะ​ก่อนที่​จะ​พูด​คำสั่ง​ของ​ท่าน​ต่อไปเท่านั้น