การ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​ก่อนล่วงหน้า

การ​ปรับ​สภาพ​อากาศ​ก่อน​ล่วงหน้า​คือ​ฟังก์ชัน​สภาพ​อากาศ​ที่​จะ​พยายาม​ปรับ​อุณหภูมิ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ไป​ที่​อุณหภูมิ​ที่​ให้​ความสบาย (หาก​ทำได้) ก่อน​ออกเดินทาง

ท่าน​สามารถ​สั่ง​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ให้​เริ่ม​ทำงาน​ในทันที​หรือ​โดย​ใช้​ตัว​ตั้ง​เวลา​จาก​จอแสดงผล​ตรง​กลางได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​จาก​อุปกรณ์​ที่​มีแอพ Volvo Cars * ได้​อีกด้วย

ฟังก์ชัน​นี้​ใช้​ระบบ​หลาย​ระบบ​ใน​สถานการณ์​ที่​แตกต่างกัน:
  • ใน​สภาพ​อากาศ​หนาว ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​จะ​ทำ​ให้​ห้อง​โดยสาร​อุ่น​ขึ้น​ถึง​อุณหภูมิ​ให้​ความรู้สึกสะดวกสบาย
  • ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ให้​มี​อุณหภูมิ​ที่สบาย
  • การ​ทำ​ความ​ร้อน​ด้วย​ไฟฟ้า​ของพวงมาลัย* และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ที่นั่ง* สำหรับ​ที่​นั่ง​คนขับ​และ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอกต่ำ
  • ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจก​หลัง​และ​กระจก​มอง​ข้าง​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อจำเป็น

ใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​ร้อน อาจ​มี​น้ำ​จาก​การ​ควบแน่น​จาก​เครื่องปรับอากาศ​หยด​ลง​ที่​ใต้​รถได้ นี่​เป็น​เรื่องปกติ

 บันทึก

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​พร้อม​ใช้​งาน​เมื่อ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้า​สูง​ได้รับ​การ​ชาร์จ​อย่าง​เพียงพอ แต่​การ​ทำ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​โดย​ที่​รถ​ไม่ได้​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​ไฟ​ชาร์จ​จะ​ส่งผล​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​อย่างมาก

 บันทึก

ใน​ระหว่าง​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​สำหรับ​ห้อง​โดยสาร รถยนต์​จะ​ทำงาน​เพื่อให้​อุณหภูมิ​ขึ้น​ถึง​ระดับ​ที่​สบาย โดย​ไม่​พิจารณา​อุณหภูมิ​ที่ตั้ง​ค่า​ใน​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

 บันทึก

การ​ฟอกอากาศ* จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ทำงาน​เสร็จ​สิ้นแล้ว

กระจก​และ​ประตู​ทั้งหมด​จะต้อง​ปิด​อยู่ การ​ฟอก​อากาศ​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม