โทรศัพท์

โทรศัพท์​ที่มี Bluetooth จะ​สามารถ​เชื่อมต่อ​กับ​รถ​ใน​แบบ​ไร้​สายได้

เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​แล้ว และ​เชื่อมโยง​โทรศัพท์​เข้า​กับ​รถ​เพื่อ​ใช้​เป็น​อุปกรณ์​โทรศัพท์​แล้ว จะ​สามารถ​ใช้​โทรศัพท์​ใน​การ​โทรออก​, ส่ง/รับ​ข้อความ และ​เล่น​สื่อข้อมูล​ใน​แบบ​ไร้​สายได้

ท่าน​สามารถ​ใช้​งาน​โทรศัพท์​ได้​จาก​จอแสดงผล​ตรง​กลาง รวมทั้ง​บางส่วน​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​โดย​ใช้​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงได้