ระยะ​การ​ทำงาน​ของกุญแจ

เพื่อให้​กุญแจ​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง กุญแจ​จะต้อง​อยู่​ภายใน​ช่วง​ระยะห่าง​จาก​รถ​ตามที่​กำหนดไว้

สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​มองเห็น​ได้​ระหว่าง​กุญแจ​กับ​รถ​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ระยะ​การ​ทำงาน หรือ​ปิด​กั้น​สัญญาณ​อย่าง​สิ้นเชิงได้

การ​ใช้​ปุ่ม​ของกุญแจ

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​กุญแจ​ที่​ควบคุม​โดย​การ​กด​ปุ่ม​จะ​มี​ระยะ​การ​ทำงานประมาณ 20 เมตร (65 ฟุต) จาก​ตัวรถ

หาก​รถ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​ได้​ว่า​มี​การ​กด​ปุ่ม ให้​ท่าน​เข้า​ไป​ใกล้​รถ​มากกว่า​เดิม​และ​ลอง​อีกครั้ง

สำหรับ​การ​ใช้​งาน​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

P6-C40-2139-Keyless sensor area

สำหรับ​การ​ใช้​งาน​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ กุญแจ​จะต้อง​อยู่​ในช่วง​ระยะห่างประมาณ 1 ถึง 1.5 เมตร (3 ถึง 5 ฟุต) จาก​ประตู​รถ​หรือ​ประตูท้าย

 บันทึก

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​กุญแจ​อาจ​ถูก​รบกวน​จาก​คลื่นวิทยุ​ใน​บริเวณโดยรอบ​, อาคาร​, สภาพ​ภูมิ​ประเทศ และ​อื่นๆ ได้ ท่าน​สามารถ​ใช้​ดอก​กุญแจ​ใน​การล็อค/ปลด​ล็อค​รถ​ได้ตลอดเวลา
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม