ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

หน้าที่​ของ​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA1) ก็​คือ​เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ของ​การ​ขับ​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​ไม่​ตั้งใจ เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก​ที่​คล้ายคลึงกัน

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​บังคับ​รถ​กลับไป​ยัง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตนเอง และ/หรือ เตือน​คนขับ​ด้วย​การ​สั่น​ของพวงมาลัย

Lane Keeping Aid จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-200 กม./ชม. (40-125 ไมล์​ต่อชั่วโมง) บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน

บน​ถนน​ที่​แคบ ฟังก์ชัน​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้ ซึ่ง​ฟังก์ชัน​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์บาย ฟังก์ชัน​จะ​พร้อม​ทำงาน​อีก​ครั้ง​เมื่อ​ถนน​กว้างเพียงพอ

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
กล้อง​ตรวจหา​เส้น​ด้านข้าง​ของถนน/เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ
P5-1507-Lane keeping aid, steers the car back into its lane
ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​เข้า​ไป​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของตัวเอง
P5-1846-Lane Keeping Aid brake pulse
ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​ด้วย​การ​สั่นพวงมาลัย
ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ทำงานดังต่อไปนี้:
  • เมื่อ​รถ​กำลัง​จะ​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​โดย​การ​จ่าย​แรงบิด​เล็กน้อย​ไป​ที่พวงมาลัย
  • เมื่อ​รถ​กำลัง​จะ​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ จะ​มี​การ​เตือน​คนขับ​ด้วย​การ​สั่น​ของพวงมาลัย

 บันทึก

เมื่อ​เปิด​ไฟ​เลี้ยว จะ​ไม่​มี​การ​เข้า​ควบคุม​พวงมาลัย​หรือ​การ​เตือน​จาก​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ไม่ทำงาน

P5-1507-Lane keeping aid does not engage on sharp inside curves
ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​โค้ง​หักศอก

ใน​บาง​สถานการณ์ ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​เดิน​รถ​จะ​ยอม​ให้​รถ​เคลื่อนที่​ผ่าน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ได้​โดย​ไม่​มี​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ทั้ง​โดย​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​หรือ​การ​เตือน เช่น เมื่อ​มี​การ​ใช้​ไฟ​เลี้ยว หรือ​การ​ขับ​ข้าม​ช่อง​ทางเดิน​รถ​บน​ทาง​โค้ง เป็นต้น

มือ​อยู่​บนพวงมาลัย

เพื่อให้​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ที่​มี​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ทำงาน มือ​ของ​คนขับ​ต้อง​อยู่​บน​พวงมาลัย ซึ่ง​ระบบ​จะ​ทำงาน​ควบคุมต่อไป

หาก​มือ​ของ​คนขับ​ไม่​อยู่​บน​พวงมาลัย สัญญาณ​เตือน​จะ​ดัง​ขึ้น​และ​มี​ข้อความ​แจ้ง​ให้​คนขับ​เข้า​ควบคุมรถ:

  • Apply steering Lane Keeping Aid

ถ้า​คนขับ​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​การ​ร้อง​ขอ​และ​เข้า​ควบคุม​รถ จะ​มี​เสียง​เตือน​ดัง​ขึ้น​จนกว่า​คนขับ​จะ​เข้า​ควบคุม​รถ​อีกครั้ง

  1. 1 Lane Keeping Aid