การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัย*

ระบบ​สามารถ​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​คนขับ​เมื่อ​อากาศ​หนาว​เย็นได้
iCup-21w22-Seat icon with heated steering wheel
แตะ​ที่​ปุ่ม​ที่​นั่ง​คนขับ​ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เพื่อ​แสดง​ตัว​ควบคุม​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​ร้อนพวงมาลัย
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button steering wheel heat
แตะ​ที่​ปุ่ม​สำหรับ​การ​ทำ​ความ​ร้อน​พวงมาลัย​ซ้ำๆ เพื่อเปิด/ปิด​การ​ทำ​ความ​ร้อน และ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระดับ​การ​ทำ​ความร้อน 3 ระดับ
ระดับ​จะ​เปลี่ยนไป และ​ปุ่ม​จะ​แสดง​ระดับ​ที่ตั้งไว้
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม