การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงด้วย Google Assistant

Google Assistant ซึ่ง​เป็น​คุณสมบัติ​ที่​รวมอยู่​ใน​รถ ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​เสียง​ของ​ท่าน​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​หนึ่ง​ได้ เช่น ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ, Google Maps สำหรับ​การ​นำทาง​, วิทยุ FM* และ​โทรศัพท์​ของ​ท่าน เป็นต้น

Google Assistant คืออะไร

Google Assistant เป็น​ผู้ช่วย​แบบดิ​จิทัล​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​เสียง​ของ​ท่าน​ใน​การ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ภายใน​รถ​ได้ และ​ยังให้​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​เรื่อง​อื่นๆ เช่น การ​ค้นหาข้อมูล​, การ​พยากรณ์​สภาพอากาศ​, การ​จัดการปฏิทิน Google ของ​ท่าน และ​อื่นๆ ได้​อีกด้วย

ระบบ​ผู้ช่วย​จะ​เข้าใจ​เสียงพูด​ตาม​ธรรมชาติ นั่น​คือ ท่าน​ไม่​จำเป็นต้อง​มี​ความรู้​เกี่ยวกับ​คำสั่ง​เฉพาะ​สำหรับ​การ​สั่ง​ให้​ระบบ​ทำ​สิ่งต่างๆ แต่​จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​พูด​กับ​ระบบ​ได้​อย่าง​อิสระ และ​ระบบ​จะ​ตอบ​กลับ​ใน​รูปแบบ​ของ​การ​ตอบสนอง​ต่อ​สิ่ง​ที่​ร้อง​ขอ หรือ​การ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​ระบบ​ไม่​เข้าใจ​ใน​สิ่ง​ที่พูด

P6-2037-XC40BEV-Speech overview - Google
ไมโครโฟน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ด้วยเสียง

สิ่ง​ที่​สามารถ​ควบคุม​โดยใช้ Google Assistant ได้​มีอะไรบ้าง

นอกเหนือจาก​การ​ขอให้​ระบบ​ผู้ช่วย​ค้นหา​ข้อมูล​ผ่านทาง Google, การ​ค้นหา​การ​พยากรณ์​สภาพ​อากาศ หรือ​การ​จัดการปฏิทิน Google1 ของ​ท่าน​แล้ว ท่าน​ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​หนึ่ง​ภายใน​รถ​โดย​ใช้​คำสั่ง​เสียง​ได้​อีกด้วย ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​เหล่านี้ได้แก่:

  • สื่อข้อมูล
  • วิทยุ FM*
  • โทรศัพท์​และ​การ​รับส่งข้อความ2
  • การ​นำทางผ่าน Google Maps
  • สภาพอากาศ

 บันทึก

การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ที่​แย่​ลง​อาจ​จำกัด​จำนวน​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ให้น้อยลง

 คำเตือน

ผู้​ขับ​ต้อง​รับผิดชอบ​ทุก​อย่าง​ในขณะ​ขับ​รถ​เพื่อให้​มี​ความ​ปลอดภัย​และ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​อยู่เสมอ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  3. 2 การ​อ่าน​ออก​เสียง​ข้อความ​ตัวอักษร​สามารถ​ทำ​ได้​สำหรับ​โทรศัพท์​ที่มี Android หรือ iOS 13 หรือ​หลังจาก​นั้นเท่านั้น