กระจกไฟฟ้า

ประตู​แต่​ละ​บาน​มี​แผง​ควบคุม​สำหรับ​กระจก​ที่​ทำงาน​ด้วยไฟฟ้า ประตู​คนขับ​จะ​มี​ตัว​ควบคุม​สำหรับ​สั่งงาน​กระจก​ประตู​ทุก​บาน และ​ยัง​มี​ตัว​ควบคุม​สำหรับ​สั่งงาน​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​อีกด้วย

P6-1746-XC40-Driver door control panel
แผง​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านคนขับ
  1. P5-Icon red circle 1ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบไฟฟ้า* จะ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ควบคุม​ที่​ประตู​ด้านหลัง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​ประตู​หรือ​กระจก​ประตู​จาก​ภายใน​รถได้
  2. P5-Icon red circle 2ตัว​ควบคุม​กระจก​ประตูด้านหลัง
  3. P5-Icon red circle 3ตัว​ควบคุม​กระจก​ประตูด้านหน้า

 คำเตือน

เด็ก​, ผู้โดยสาร​คน​อื่น หรือ​วัตถุ​ต่างๆ อาจ​ถูก​ชิ้นส่วน​ที่​เคลื่อนที่​หนีบได้

  • ใช้​กระจก​ประตู​อย่าง​ระมัดระวังเสมอ
  • อย่า​ปล่อย​ให้​เด็ก​เล่น​ปุ่ม​ควบคุมต่างๆ
  • ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ไว้​ใน​รถ​ตามลำพัง
  • โปรด​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า จะต้อง​ปิด​การ​จ่าย​กำลังไฟฟ้า​ไป​ยัง​กระจก​ไฟฟ้า​เสมอ โดย​การ​ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ (สวิตช์กุญแจ) ให้​อยู่​ที่ตำแหน่ง 0 จากนั้น ให้​นำ​กุญแจ​ติด​ตัว​ไป​ด้วย​เมื่อ​ออก​จากรถ
  • ห้าม​ยื่น​วัตถุ​หรือ​ส่วน​ใด​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ร่างกาย​ผ่าน​กระจก​ประตู แม้​ในขณะ​ที่​ตัด​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ออก​อย่าง​สมบูรณ์​แล้ว​ก็ตาม
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม