การ​ดำเนินการ​ใน​กรณี​ที่​มี​คำ​เตือน​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

เมื่อ​ระบบ​สำหรับ​ความ​ดัน​ลมยาง 1 เตือน​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกินไป จำเป็นต้อง​ดำเนินการ​อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง
Px-2037-iCup-Tire Pressure Monitoring System symbol

ตรวจสอบ​และ​แก้ไข​ความ​ดัน​ลม​ยาง​เมื่อ​สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​ของ​ระบบ​ติด​สว่าง​ขึ้น พร้อม​กับ​มี​ข้อความ​ที่​ระบุ​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​แสดงขึ้น

ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ
ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​ยาง​ทั้ง​สี่​เส้น​โดย​ใช้​เกจ​วัด​ความ​ดัน​ลมยาง
เติม​ลม​ยาง​ให้​ได้​ความ​ดัน​ที่​ถูกต้อง โปรด​ดู​รูป​ลอก​บน​เสา​ประตู​ด้าน​คนขับ ซึ่ง​แสดง​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​แนะนำ​สำหรับ​ยาง​ที่​ติดตั้ง​มา​จากโรงงาน

ให้​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ค่า​ใหม่​ลง​ใน​ระบบ​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ทุก​ครั้ง​หลังจาก​ทำ​การ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง การ​ดำเนินการ​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​รถ​ทำงาน​อยู่​และ​จอด​อยู่​กับ​ที่เท่านั้น

โปรด​ทราบ​ว่า​สัญลักษณ์​ตัว​แสดง​จะ​ไม่​ดับ​จนกว่า​จะ​มี​การ​เริ่ม​บันทึก​ความ​ดัน​ลม​ยางใหม่

เพื่อให้​ระบบ​สามารถ​บันทึก​ค่า​อ้างอิง​ค่า​ใหม่​ได้ จำเป็นต้อง​ทำ​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​สูงกว่า 35 กม./ชม. (22 ไมล์​ต่อชั่วโมง) เป็น​เวลา​หลายนาที

 บันทึก

ใน​การ​หลีกเลี่ยง​ค่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง ให้​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ในขณะ​ที่​ยางเย็น "ยางเย็น​" หมายความ​ว่า​อุณหภูมิ​ของ​ยาง​เท่ากับ​อุณหภูมิ​อากาศภายนอก (ประมาณ 3 ชั่วโมง​หลังจาก​ขับ​ขี่รถ) หลังจาก​ขับ​รถ​ไป​เป็น​ระยะทาง​สอง​ถึง​สาม​กิโลเมตร ยาง​จะ​ร้อน​ขึ้น​และ​ความ​ดัน​ยาง​จะเพิ่มขึ้น

 บันทึก

  • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
  • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก

 คำเตือน

  • ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​ชำรุด ซึ่ง​ส่งผล​ให้​คนขับ​ไม่​สามารถ​ควบคุม​รถได้
  • ระบบ​ไม่​สามารถ​ระบุ​ล่วงหน้า​ได้​ถึง​การ​ชำรุด​เสียหาย​ใน​ทันทีทันใด​ของยาง
  1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)