การ​ตั้ง​ค่าใน Google Maps

การ​ตั้ง​ค่า​ส่วน​ใหญ่สำหรับ Maps จะ​ทำ​ใน​ส่วน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​แอพโดยตรง ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

ระดับ​ของ​เสียง​แนะนำเส้นทาง

ตั้ง​ระดับ​ของ​เสียง​แนะนำ​เส้นทาง เช่น ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ฟัง​ข้อมูล​การจราจร และ​ไม่​ต้องการ​ฟัง​การ​แจ้ง​การ​บังคับ​รถ​ครั้ง​ถัดไป เป็นต้น

เส้นทางอื่น

ตั้ง​ค่า​ให้​หลีกเลี่ยง​ค่า​ผ่าน​ทาง​และ​ทาง​ด่วน​พิเศษ หรือ​อื่นๆ ใน​การ​แนะนำเส้นทาง

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้

การ​ตั้ง​ค่าอื่นๆ

ระดับ​เสียง​สำหรับ​เสียง​แนะนำเส้นทาง

หมุน​ตัว​ควบคุม​ความ​ดัง​เสียง​ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ตรง​กลาง หรือ​ใช้​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย เมนู​แบบ​ขยาย​ออก​จะ​เปิด​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง ตั้ง​ค่า​ความ​ดัง​เสียง​สำหรับ​เสียง​แนะนำเส้นทาง

ภาษา​และหน่วย

ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ใช้​ภาษา​อื่น​หรือ​หน่วย​อื่นใน Maps ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ใน​มุมมองแอพ P6-2037-AppViewSymbol การ​ตั้ง​ค่า​นี้​จะ​เปลี่ยน​ภาษา​และ​หน่วย​ใน​จอแสดงผล​ทุก​จอ​ใน​รถ ไม่​เพียง​แค่ใน Maps เท่านั้น

 บันทึก

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ใน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​อาจ​หมายความ​ว่า​ข้อมูล​บางอย่าง​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​อาจ​ไม่​เป็นไป​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อกำหนด​ใน​ท้องถิ่น​หรือแห่งชาติ อย่า​สลับ​ใช้​ภาษา​ที่​เข้าใจ​ได้​ยาก​เนื่องจาก​ท่าน​อาจ​ไม่​สามารถ​หา​วิธีการ​กลับไป​ยัง​โครงสร้าง​หน้าจอได้