เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

อุณหภูมิ​ภายนอก​รถ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ถ้า​รถ​ได้​จอด​อยู่​กับ​ที่มา​เป็น​เวลานาน ค่า​อุณหภูมิ​ที่​แสดง​บน​เกจ​วัด​อาจ​สูง​เกินไปได้
P5P6-2037-iCup-Snowflake temperature symbol

เมื่อ​อุณหภูมิ​ภายนอก​รถ​อยู่ระหว่าง –5 °C (23 °F) ถึง +2 °C (36 °F) สัญลักษณ์​เกล็ด​หิมะ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เพื่อ​เตือน​เกี่ยวกับ​สภาพ​ถนน​ลื่น​ที่​อาจ​เกิดขึ้นได้

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​เกจ​วัดอุณหภูมิ

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก System
กดปุ่ม Units
เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่าที่​ท่านต้องการ