การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วยจอด*

ท่าน​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอดได้

ตัว​ตรวจจับ​ระบบ​ช่วย​จอด​ด้านหน้า​และ​ด้านข้าง​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ส่วนตัว​ตรวจจับ​ด้านหลัง​จะ​ทำงาน​ถ้า​รถ​ไหล​ไป​ทางด้านหลัง หรือ​ถ้า​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

P5P6-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate

สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​โดย​ใช้​ปุ่ม​นี้​ใน​มุมมอง​กล้อง​ช่วยจอด

  • ปุ่ม​ติด​สว่างขึ้น - ฟังก์ชัน​ทำงานอยู่
  • ปุ่ม​ดับลง - ฟังก์ชัน​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานแล้ว

ใน​รถ​ที่​มี​กล้อง​ช่วย​จอด​รถ​ติดตั้งไว้* จะ​สามารถ​เปิด​ใช้​งาน​หรือ​ปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะ​จอด​จาก​มุมมอง​กล้อง​ที่​เกี่ยวข้องได้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม