คุณภาพอากาศ

วัสดุ​ที่​เลือกสรร​มา​สำหรับ​ห้อง​โดยสาร​และ​ระบบ​ฟอก​อากาศ ทำ​ให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​คุณภาพ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​อยู่​ใน​ระดับสูง​อยู่เสมอ

วัสดุ​ใน​ห้องโดยสาร

ภายใน​ห้อง​โดยสาร​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​มี​ความ​สะดวกสบาย​สูงสุด แม้แต่​ผู้​ที่​เป็น​โรค​ภูมิแพ้​จาก​การ​สัมผัส​และ​โรค​หืด​ก็​จะ​รู้สึก​สบาย​ด้วยเช่นกัน

พรม​ใน​ทั้ง​ห้อง​โดยสาร​และ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​สามารถ​ถอด​ออก​ได้ และ​ง่าย​ต่อ​การ​ถอด​และ​ทำ​ความสะอาด

ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​และ​ผลิตภัณฑ์​ดูแล​รักษา​รถ​ที่​แนะนำ​โดย​วอล​โว่​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ภายในรถ

ระบบ​การ​ฟอกอากาศ

นอกเหนือจาก​ตัว​กรอง​สำหรับ​ห้อง​โดยสาร​แล้ว รถ​ยัง​มี​ระบบ​ฟอก​อากาศ​ที่​ช่วย​รักษา​คุณภาพ​อากาศ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ให้​อยู่​ใน​ระดับสูง​อีกด้วย