ตำแหน่ง​ของ​กล้อง​ช่วย​จอด​และ​บริเวณตรวจจับ*

กล้อง​ช่วย​จอด​สามารถ​แสดง​ภาพ​จาก​กล้องด้านหลัง​, ด้านหน้า​, ด้านซ้าย หรือ​ด้านขวา​แยกกันได้ ท่าน​ยัง​สามารถ​ดู​ภาพแบบ 360° ที่​แสดง​ภาพ​จาก​ทุก​ด้าน​รวมกัน​ได้​อีกด้วย

มุมมอง 360°*

Px-21w22-iCup-Park Assist Camera 360 view with angle buttons
ตัวอย่าง​ของ​ลักษณะ​ของ​สัญลักษณ์​กล้อง​ทั้งหมด​ที่​แสดง​ขึ้น​ในมุมมอง 360°

ฟังก์ชันมุมมอง 360° จะ​สั่งงาน​กล้อง​ช่วย​จอด​ทั้งหมด โดย​ทั้ง​สี่​ด้าน​ของ​รถ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​พร้อม​กัน ซึ่ง​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​สังเกต​สิ่ง​ที่​อยู่​รอบ​รถ​ในขณะ​ที่​เลื่อน​รถ​ด้วย​ความเร็วต่ำ จากมุมมอง 360° จะ​สามารถ​สั่งงาน​มุมมอง​กล้อง​แต่​ละ​มุมมอง​แยกกันได้ แตะ​บน​หน้าจอ​เพื่อ​แสดง​สัญลักษณ์​กล้อง แล้ว​เลือก​มุมมอง​ที่ต้องการ สัญลักษณ์​กล้อง​เหล่านี้​จะ​หายไป​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​สั้นๆ เมื่อ​ไม่​มี​การ​สัมผัสหน้าจอ

กล้อง​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​ได้​ใน​แบบ​อัตโนมัติ​หรือ​แบบ​แมนนวล

การ​ถอยหลัง

P6-C40BEV-21w39-ParkingCam-Rear
กล้อง​แสดง​ภาพ​ด้านหลัง ติดตั้ง​อยู่​เหนือ​แผ่น​ป้ายทะเบียน

กล้อง​แสดง​ภาพ​ด้านหลัง​จะ​แสดง​ภาพ​มุม​กว้าง​ของ​บริเวณ​ด้านหลังรถ สำหรับ​บาง​รุ่น จะ​มองเห็น​บางส่วน​ของ​กัน​ชน รวมถึง​คาน​ลาก​พ่วง​ด้วย​ใน​บางกรณี

วัตถุ​ที่​แสดง​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​อาจ​ปรากฏ​ใน​ลักษณะ​ที่​เอียงเล็กน้อย — กรณี​นี้​ถือ​เป็น​เรื่องปกติ

ด้านหน้า

P6-22w22-C40BEV-ParkingCam-Front
กล้อง​ช่วย​จอด​ด้านหน้า จะ​อยู่​ที่​แผง​กระจังหน้า

กล้อง​ด้านหน้า​จะ​ช่วย​ใน​การ​ขับ​ออก​จาก​ถนน​ที่​ไม่​สามารถ​มองเห็น​ด้านข้าง​ได้ เช่น เมื่อ​ขับ​ออก​จาก​โรง​จอด​รถ เป็นต้น อุปกรณ์​นี้​จะ​ทำงาน​ที่​ความเร็ว​ไม่เกิน 25 กม./ชม. (16 ไมล์​ต่อชั่วโมง) หลังจาก​นั้น กล้อง​แสดง​ภาพ​ด้านหน้า​จะ​ปิดทำงาน

ถ้า​ความเร็ว​รถ​ขึ้น​ไม่ถึง 50 กม./ชม. (30 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ความเร็ว​ได้​ลดลง​จน​ต่ำกว่า 22 กม./ชม. (14 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ภายใน 1 นาที หลังจาก​ที่​กล้อง​แสดง​ภาพ​ด้านหน้า​ปิด​ทำงาน​แล้ว กล้อง​จะ​เริ่ม​ทำงาน​อีกครั้ง

ด้านข้าง

P6-21w24-XC40/XC40H/XC40BEV-ParkingCam-Side
กล้อง​ด้านข้าง จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​กระจก​มอง​ข้าง​ทั้ง​สองด้าน

กล้อง​ด้านข้าง​สามารถ​แสดง​สิ่ง​ที่​อยู่​ด้านข้าง​ของ​รถ​แต่​ละ​ด้านได้

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม