การ​ย้าย​แอ​พบน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

มุมมอง​แอ​พประ​กอบ​ด้วย​หน้าจอย่อย 4 หน้าจอ ซึ่ง​ท่าน​สามารถ​เคลื่อนย้าย​และ​จัดเรียง​แอพ​ต่างๆ ได้​ตามต้องการ ขยาย​หน้าจอ​ย่อย​เพื่อ​เข้าถึง​แอพ​อื่นๆ นอกเหนือจาก​แอพ​ที่​แสดงอยู่

แอพ​ที่​ติดตั้ง​ใหม่​จะ​ถูก​วาง​ไว้​ใน​มุมมองแอพ

เปิด​มุมมองแอพ

กดปุ่ม iCup-2037-App view symbol

แตะ​ที่​แอ​พค้างไว้
ซึ่ง​แสดง​ว่า​สามารถ​เคลื่อนย้ายได้
ลาก​แอพ​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ที่​ต้องการ​ใน​มุมมองแอพ

ปัด​นิ้ว​ผ่าน​หน้าจอ​เพื่อ​เลื่อน​ขึ้น​หรือ​เลื่อน​ลง​ในมุมมอง

 บันทึก

ท่าน​ไม่​สามารถ​ปล่อย​ให้​หน้าจอ​ย่อย​เว้น​ว่าง​ไว้​โดย​ไม่​มี​แอพ​ใดๆ ได้

 บันทึก

ท่าน​ไม่​สามารถ​เพิ่ม​แอ​พลง​ใน​ตำแหน่ง​ที่​มี​สิ่ง​อื่น​อยู่​แล้วได้