การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดูหนาว

สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​ฤดู​หนาว สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​จะต้อง​ทำ​การ​ตรวจสอบ​เฉพาะ​ของ​รถ เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่างปลอดภัย

ตรวจสอบ​สิ่ง​ต่อไปนี้​เป็น​พิเศษ​ก่อน​เข้า​ฤดูหนาว:

  • จะต้อง​ตรวจสอบ​สภาพ​ของ​แบตเตอรี่​และ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของแบตเตอรี่ สภาพ​อากาศ​เย็น​ทำ​ให้​ความ​จำเป็น​ใน​การ​ใช้​แบตเตอรี่​สูงขึ้น และ​ความ​จุ​ของ​แบตเตอรี่​จะ​ลดลง​เนื่องจาก​ความเย็น
  • ใช้​น้ำ​ล้าง​กระจก​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​การ​แข็งตัว​เพื่อ​ไม่ให้​เกิด​น้ำแข็ง​ใน​หม้อ​เก็บ​น้ำ​ล้างกระจก

สภาวะ​การ​ขับ​ขี่​บน​พื้นผิว​ถนนลื่น

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​ใช้งาน One Pedal Drive เพื่อ​ช่วย​ให้​การ​ขับ​ขี่​บน​ถนน​ที่​ลื่น​หรือ​มี​น้ำแข็ง​เกาะ​มี​เสถียรภาพ​มากขึ้น

เพื่อให้​ได้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ที่​ดีที่สุด Volvo ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​กับ​ทุก​ล้อ หาก​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​หิมะ​และน้ำแข็ง

 บันทึก

ใน​บาง​ประเทศ มี​ข้อบังคับ​ทาง​กฎหมาย​ของ​การ​ใช้​ยาง​สำหรับ​ฤดูหนาว ยาง​แบบ​มี​ปุ่ม​จะ​ไม่​อนุญาต​ให้​ใช้​ใน​ทุกประเทศ

ฝึก​ขับ​รถ​บน​สภาพ​ผิว​ถนน​ที่​ลื่น​ภายใต้​สภาวะ​ที่​สามารถ​ควบคุม​ได้ เพื่อ​เรียนรู้​การ​ตอบสนอง​ของรถ