ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า*

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​ของ​รถ​จะ​มี​ตัวเลือก​การ​ปรับตั้ง​ค่า​หลาย​แบบ​เพื่อ​ท่าน​รู้สึก​สบายที่สุด ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ไฟฟ้า​สามารถ​เลื่อน​ไปด้านหน้า/ด้านหลัง​และ​เลื่อนขึ้น/ลง​ได้ ขอบ​ด้านหน้า​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​สามารถยกขึ้น/ลด​ระดับ​ลง และ​ยัง​สามารถ​เปลี่ยน​ระดับ​ความ​เอียง​ของ​พนัก​พิง​ได้​อีกด้วย ส่วน​รองรับ​บริเวณ​บั้นเอว* สามารถ​ปรับขึ้น/ลง/ไปด้านหน้า/ไป​ด้านหลัง​ได้ ความ​ยาว​ของ​เบาะ​รอง​นั่ง​จะ​สามารถ​ปรับ​ได้​ใน​แบบ​แมนนวล*

การ​ปรับ​ที่​นั่ง​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​รถ​ทำงาน​อยู่ และ​ภายใน​เวลา​ที่​กำหนด​ไว้​หลังจาก​ปลด​ล็อค​ประตู​เมื่อ​รถ​ไม่ทำงาน นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ทำ​ได้​ภายใน​ช่วงเวลา​หนึ่ง​หลังจาก​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​แล้ว​อีกด้วย

 สำคัญ

ที่​นั่ง​แบบ​ปรับ​ด้วย​ไฟฟ้า​มี​ระบบ​ป้องกัน​การ​บรรทุก​น้ำหนัก​เกิน​ซึ่ง​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้​ทำงาน​หาก​มี​วัตถุ​กีด​ขวาง​บริเวณ​ที่นั่ง ซึ่ง​หาก​ระบบ​ทำงาน ให้​นำ​วัตถุ​ออก​และ​เลื่อน​ที่​นั่ง​อีกครั้ง
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม