การ​รับ​การ​แนะนำ​เส้นทางด้วย Google Maps

ป้อน​จุดหมาย​ปลายทาง​ของ​ท่าน​ลง​ใน​ช่อง​ข้อมูล​การ​ค้นหา และ​ปล่อยให้ Maps สร้าง​การ​แนะนำเส้นทาง
เปิด Maps ใน​มุมมอง​หน้า​หลัก​หรือ​มุมมองแอพ P6-2037-AppViewSymbol
ป้อน​ที่​อยู่​หรือ​สถานที่​ลง​ใน​ช่อง​ข้อมูล​การค้นหา
ระบบ​จะ​แนะนำ​เส้นทาง​และ​ทำ​เครื่องหมาย​เส้นทาง​นั้น​ด้วย​สี​ฟ้า​บน​แผนที่ เส้นทาง​อื่นๆ จะ​ระบุ​ด้วย​สีเทา การ​เลือก​เส้นทาง​อาจ​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​ตั้ง​ค่า​อื่น เช่น ถ้า​มี​การ​ตั้ง​ค่า​ให้​หลีกเลี่ยง​ค่า​ผ่าน​ทาง​หรือ​ทาง​ด่วน​พิเศษ เป็นต้น
ถ้า​ต้องการ​ใช้​ถนน​เส้น​อื่น ให้​แตะ​บน​ไอ​คอน​สำหรับ​ภาพรวม​ของ​เส้นทาง แล้ว​เลือก​เส้นทางอื่น
เริ่ม​ระบบ​นำทาง
คำแนะนำ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​เสียง​แนะนำเส้นทาง1 จะ​เริ่มต้นขึ้น

นอกจากนี้ ยัง​สามารถควบคุม Maps ด้วย​เสียง​โดยใช้ Google Assistant2 ได้​อีกด้วย

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดูที่ g.co/mapsincar

 คำเตือน

โปรด​สังเกต​สิ่งต่อไปนี้
 • ให้​ความ​สนใจ​กับ​ถนน​อย่าง​เต็มที่ และ​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ใช้​สมาธิ​อยู่​กับ​การ​ขับ​ขี่​อยู่ตลอดเวลา
 • ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ขับ​ขี่​อย่าง​มี​สติ​อยู่เสมอ
 • เนื่องจาก​สภาพ​อากาศ​หรือ​ช่วงเวลา​ของ​ปี​อาจ​ส่งผล​ต่อ​สภาพ​ถนน ความ​เชื่อถือ​ได้​ของ​คำแนะนำ​บาง​รายการ​อาจ​ลดน้อยลง

การ​เพิ่ม​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​ใน​เส้นทาง​ที่​มี​อยู่แล้ว

เลือก​ทางลัด
เลือก​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่างทาง
เส้นทาง​จะ​ได้รับ​การ​กำหนดใหม่

ข้อมูล​การ​เดินทาง​ใน​หน้าต่าง​การ​นำทาง

เมื่อ​ป้อน​เส้นทาง​ลงใน Maps แล้ว หน้าต่าง​การ​นำ​ทาง​จะ​แสดง​ข้อมูล​การ​เดินทาง​ต่อไปนี้​สำหรับ​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​ใน​การเดินทาง:
 • เวลาเดินทาง
 • ระยะทาง​ถึง​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่างทาง
 • เวลา​ถึงโดยประมาณ, ETA3
 • ชื่อ​ของ​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​จุดถัดไป
 • ข้อมูล​สำหรับ​รถไฟฟ้า​โดยเฉพาะ เช่น ระดับ​แบตเตอรี่​โดยประมาณ​เมื่อ​ถึง​จุดหมาย​ปลายทาง เป็นต้น

ท่าน​สามารถ​สิ้นสุด​การ​แนะนำ​เส้นทาง​ที่​กำลัง​ดำเนิน​อยู่​ได้​ใน​หน้าต่าง​การ​นำทาง

ข้อมูล​ที่​แสดง​ขึ้น​จะ​เกี่ยวข้อง​กับ​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​จุดถัดไป จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้าย​ของ​การ​เดินทาง​จะ​ไม่​แสดง​ขึ้น​จนกว่า​จะ​ไม่​มี​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​ใดๆ เหลืออยู่แล้ว

 1. 1 ท่าน​สามารถ​ปิด​เสียง​แนะนำ​เส้นทาง​ได้​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ในแอพ Maps โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง
 2. 2 Google Assistant ยัง​ไม่​สามารถ​ให้บริการ​ได้​ครบ​ทุกภาษา
 3. 3 เวลา​ถึงโดยประมาณ