การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​สำหรับ​ช่อง​ทางเดินรถ (LKA1) จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ใน​รอบ​การ​ขับ​ขี่​ทุกรอบ - คนขับ​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​นี้ได้ อย่างไร​ก็​ตาม การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​โดย​การ​บังคับ​เลี้ยว​จะ​ทำงาน​อยู่​เสมอ​สำหรับ​เส้นทึบ
สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ใน​การ​ตั้งค่า
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แตะที่ Driving และ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ที่ต้องการ
  1. 1 Lane Keeping Aid