การ​สั่งงาน​กล้อง​ช่วยจอด*

กล้อง​ช่วย​จอด​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง หรือ​ใน​แบบ​แมน​นวล​เมื่อ​กด​ปุ่ม​ฟังก์ชัน​ปุ่ม​ใด​ปุ่ม​หนึ่ง​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

มุมมอง​ของ​กล้อง​เมื่อ​ถอยหลัง

เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง หน้าจอ​จะ​แสดง​มุมมองแบบ 360° ถ้า​ได้​เลือกใช้​มุมมอง​นี้​หรือ​มุมมอง​ด้านข้าง​ด้าน​ใด​ด้าน​หนึ่ง​ไว้​ใน​ครั้ง​ล่าสุด​ที่​ใช้​งาน ไม่เช่นนั้น​แล้ว มุมมอง​ด้านหลัง​จะ​แสดงขึ้น

ใน​ครั้ง​แรก​ที่​เข้า​เกียร์​ถอย​หลังจาก​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II และ​ความเร็ว​ต่ำกว่า 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง) หน้าจอ​จะ​แสดง​มุมมอง​การ​ถอยหลัง

มุมมอง​ของ​กล้อง​สำหรับ​การ​สั่งงาน​กล้อง​ใน​แบบ​แมนนวล

Px-2037-iCup-Park Assist Camera button

สั่งงาน​กล้อง​ช่วย​จอด​โดย​ใช้​ปุ่ม​นี้​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง จากนั้น หน้าจอ​จะ​แสดง​มุมมอง​ของ​กล้อง​ที่​ใช้​ครั้ง​ล่าสุดก่อน แต่​หลังจาก​การ​สตาร์ท​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ครั้ง มุมมอง​ด้านข้าง​ที่​แสดง​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​ถูก​แทนที่​ด้วยมุมมอง 360°

  • ปุ่ม​ติด​สว่างขึ้น - ฟังก์ชัน​ทำงานอยู่
  • ปุ่ม​ดับลง - ฟังก์ชัน​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานแล้ว

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​กล้อง​โดยอัตโนมัติ

มุมมอง​ด้านหน้า​จะ​ดับ​ลง​ที่ความเร็ว 25 กม./ชม. (16 ไมล์​ต่อชั่วโมง) เพื่อ​ไม่ให้​รบกวน​สมาธิ​ของ​คนขับ โดย​จะ​เริ่ม​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ถ้า​ความเร็ว​ลด​ต่ำลงจนถึง 22 กม./ชม. (14 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ภายในเวลา 1 นาที โดย​มี​เงื่อนไข​คือ​ความเร็ว​ก่อน​หน้า​นี้​จะต้อง​ไม่เกิน 50 กม./ชม. (31 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

มุมมอง​ของ​กล้อง​ตัว​อื่นๆ จะ​ดับ​ลง​ที่ความเร็ว 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​จะ​ไม่​เริ่ม​ทำงานอีก

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่