พื้นที่​จัดเก็บ​บนฮาร์ดดิสก์

สามารถ​ดู​พื้นที่​ว่าง​ที่​มี​อยู่​บน​ฮาร์ดดิสก์​ของ​รถได้

ตรวจสอบ​เนื้อ​ที่​ที่​มี​อยู่​โดย​ใช้​วิธีต่อไปนี้:

แตะ​ที่​การ​ตั้งค่า iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของจอแสดงผล
เลือก System
ไป​ต่อที่ Storage

เอกสารที่เกี่ยวข้อง