การ​จัดการ​รายชื่อ​ผู้ติดต่อ

เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับ​รถ ท่าน​สามารถ​จัดการ​กับ​รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​ได้​โดยตรง​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

เมื่อ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับ​รถด้วย Bluetooth และ​ได้​เลือกใช้​งาน​เป็น​อุปกรณ์​โทรศัพท์ รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แอ​พโทร​ศัพท์​ใน​แท็บ​ของตัวเอง

ก่อนที่​รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​รถ จะต้อง​ยอมรับ​การ​แชร์​รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​ใน​โทรศัพท์ก่อน

ดู​รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​ของ​ท่าน​โดย​การ​ปัด​นิ้ว​ขึ้น​หรือลง

สามารถ​แสดง​รายการ​โปรด​ของ​โทรศัพท์​ใน​รถได้1

รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​ไม่​แสดงขึ้น

อาจ​ต้อง​ใช้​เวลา​ระยะ​หนึ่ง​ก่อนที่​รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​จะ​ได้รับ​การ​โหลด​เสร็จสมบูรณ์ ถ้า​ยัง​ไม่​แสดง​ขึ้นอยู่​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​ระยะ​หนึ่ง ให้​ลอง​ยกเลิก​การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​แล้ว​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง

 บันทึก

โทรศัพท์​บาง​รุ่น​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​ร่วมกับ​รถ​ได้​อย่าง​เต็มรูปแบบ ใน​กรณี​เหล่านี้ จะ​ไม่​สามารถ​แสดง​รายชื่อ​ผู้​ติดต่อ​ใน​รถได้
  1. 1 โทรศัพท์​บาง​เครื่อง​จะ​ไม่​สามารถ​ซิงค์​รายการ​โปรด​ได้ ใน​กรณี​นี้ จะ​สามารถ​เพิ่ม​รายการ​โปรด​ลง​ใน​รถ​ใน​แบบ​แมน​นวลได้