ข้อมูล​เจ้าของรถ

ข้อมูล​สำหรับ​คนขับ​มี​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ผลิตภัณฑ์​หลายรูปแบบ คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ของ​รถ และ​บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars นอกจากนี้ ยังมี Quick Guide1 แบบดิ​จิทัล​ที่​สามารถ​เข้าถึง​ได้​จาก​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​อีกด้วย ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​มี​ส่วน​เพิ่มเติม​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​ที่​เป็น​ประโยชน์​ที่​เลือก​ไว้​จำนวน​หนึ่ง​ที่​อาจ​เป็น​ประโยชน์​ใน​กรณี​ที่​ไม่​สามารถ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ได้​หรือไม่​สะดวก​ที่​จะ​อ่าน​บนจอแสดงผล เช่น ถ้า​ท่าน​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​ล้อ เป็นต้น

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ

ใน​การ​เข้าถึง​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ให้​แตะที่ iCup-2037-App view symbol ตาม​ด้วย​การ​แตะที่ iCup--2037-Owners manual ที่นี่​จะ​มี​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ด้วย​ภาพ​โดย​ใช้​รูปภาพ​ภายนอก​และ​ภายใน​ของรถ ข้อมูล​นี้​เป็น​ข้อมูล​ที่​สามารถ​ค้นหา​ได้ และ​ยัง​แบ่ง​ออกเป็น​หมวด​ต่างๆ อีกด้วย

 บันทึก

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​อาจ​หมายความ​ว่า​ข้อมูล​บางอย่าง​ของ​เจ้าของ​รถ​จะ​ไม่​เป็นไป​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อกำหนด​ท้องถิ่น​หรือแห่งชาติ อย่า​สลับ​ใช้​ภาษา​ที่​เข้าใจ​ได้​ยาก​เนื่องจาก​ท่าน​อาจ​ไม่​สามารถ​หา​วิธีการ​กลับไป​ยัง​โครงสร้าง​หน้าจอได้

ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars

ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​มี​อยู่​ใน​เว็บไซต์ของ Volvo Cars และ​เว็บไซต์​การสนับสนุน

ไปที่ volvocars.com/intl/support แล้ว​เลือก​ประเทศ​ของท่าน หน้า​นี้​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​เกือบ​ทุกตลาด

ไซต์​การ​สนับสนุน​มี​รายละเอียด​การ​ติดต่อ​กับ​ฝ่าย​สนับสนุน​และ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​ที่​ใกล้ที่สุด

ข้อมูล​แบบพิมพ์

ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะ​มี​ส่วน​เพิ่มเติม​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​สรุป​ที่​สำคัญ​และ​เป็นประโยชน์

ภายใน​รถ​ยัง​อาจ​มี​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ใน​รูปแบบ​ของ​สิ่งพิมพ์​อีก​ด้วย โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​ของ​อุปกรณ์​ที่เลือกใช้​, ตลาด และอื่นๆ

ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​ส่วน​เพิ่มเติม​ที่​เกี่ยวข้องได้ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อสั่งซื้อ

 สำคัญ

คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ต่างๆ อยู่เสมอ สิ่ง​ที่​สำคัญ​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ก็​คือ รถยนต์​จะต้อง​ได้รับ​การ​ดูแล​และ​บำรุงรักษา​ตาม​คำแนะนำ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​อยู่เสมอ

ถ้า​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​กับ​แหล่งข้อมูล​อื่นๆ แตกต่าง​กัน ให้​ยึด​ตาม​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

 บันทึก

ถ้า​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​กับ​แหล่งข้อมูล​อื่นๆ แตกต่าง​กัน ให้​ยึด​ตาม​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
  1. 1 สำหรับ​บาง​ตลาดเท่านั้น