เบรกเท้า

เบรก​เท้า​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ระบบเบรก

รถ​ติดตั้ง​พร้อม​วงจร​เบรก​สองวงจร ถ้า​วงจร​เบรก​ชำรุด​เสียหาย แป้น​เบรก​อาจ​ลึก​กว่าปกติ ดังนั้น จึง​จำเป็นต้อง​ใช้​แรง​เหยียบ​เบรก​มาก​ขึ้น​เพื่อให้​ได้​แรง​เบรกตามปกติ

ถ้า​มี​การ​ใช้​เบรก​เท้า​ในขณะ​ที่​รถ​ไม่​ทำงาน​อยู่ จะต้อง​ใช้​แรง​เหยียบ​แป้น​เบรก​มาก​ขึ้น​ใน​การเบรกรถ

ระบบ​เบรก​แบบ​ป้องกัน​ล้อล็อค (ABS)

รถ​มี​ระบบ​เบรก​แบบ​ป้องกัน​ล้อล็อค (ABS1) ซึ่ง​ป้องกัน​ไม่ให้​ล้อ​ล็อค​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก และ​ทำ​ให้​คนขับ​สามารถ​ควบคุม​รถได้

หลังจาก​ที่​เปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ จะ​มี​การ​ทดสอบระบบ ABS เป็น​เวลา​สั้นๆ และ​อาจ​มี​การ​ทดสอบ​ระบบ​โดย​อัตโนมัติ​เพิ่มเติม​ที่​ความเร็ว​ต่ำ​อีกด้วย

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์ความหมาย
P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol
เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบเบรก อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​ติดต่อศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง
P5P6-2037-iCup-Brake control symbol
มี​ข้อผิดพลาด​เกิดขึ้น​ใน​เซ็นเซอร์​แป้นเหยียบ
P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

ติด​สว่าง​อย่าง​คงที่​เป็นเวลา 2 วินาที​เมื่อ​สตาร์ทรถ: การ​ตรวจสอบ​การ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

ติด​สว่าง​ค้าง​เป็น​เวลามากกว่า 2 วินาที: ความ​ผิดปกติ​ของระบบ ABS ระบบ​เบรก​ปกติ​ของ​รถ​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​ต่อไป แต่​จะ​ไม่​มี​การ​ทำงานของ ABS

P5P6-2037-iCup-Brake pedal symbol

ใน​กรณี​ของข้อความ: Brake pedal characteristics changed Service required

ต้อง​เหยียบ​แป้น​เบรก​ให้​ลึก​กว่า​ตำแหน่ง​การ​เบรก​ปกติ​โดย​ใช้​แรง​เหยียบ​มาก​ขึ้น​ใน​การเบรกรถ

 คำเตือน

ถ้า​ทั้ง​ไฟ​เตือน​ความ​ผิดปกติ​ของ​เบรก​และ​ความ​ผิดปกติของ ABS ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​เวลา​เดียวกัน แสดง​ว่า​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบเบรก

  • ถ้า​ระดับ​น้ำมัน​เบรก​ใน​กระปุก​น้ำมัน​เบรก​อยู่​ที่​ระดับ​ปกติ ให้​ขับ​รถ​ด้วย​ความ​ระมัดระวัง​ไป​ยัง​ศูนย์บริการ​ที่​ใกล้​ที่สุด​เพื่อ​ตรวจสอบ​ระบบเบรก - ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ
  • ถ้า​ระดับ​น้ำมัน​เบรก​ใน​กระปุก​น้ำมัน​เบรก​อยู่​ต่ำ​กว่าระดับ MIN ห้าม​ขับ​รถ​จนกว่า​จะ​ทำ​การ​เติม​น้ำมัน​เบรก​จน​ได้​ระดับแล้ว ต้อง​ทำ​การ​วิเคราะห์​หา​สาเหตุ​ที่​น้ำมัน​เบรกรั่วไหล
  1. 1 Anti-lock Braking System