การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ*

ท่าน​สามารถ​เลือก​ขั้นตอน​การ​เข้า​รถ​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​รูปแบบ​ต่างๆ ได้
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม Controls
เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​ปลดล็อค
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม