การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​ของ​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

เมื่อ​ใช้​ร่วมกับ​กระปุก​เกียร์​อัตโนมัติ ระบบ​ช่วยเหลือคนขับ Pilot Assist* จะ​มี​ฟังก์ชัน​ใน​การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​ที่​ความเร็ว​ค่า​ใด​ค่าหนึ่ง

การ​เปลี่ยนเป้าหมาย

P5-1507-Adaptie Cruise Control, change of target
ถ้า​รถ​คัน​หน้าที่​เป็น​เป้าหมาย​เลี้ยว​ทันที แสดง​ว่า​ข้างหน้า​อาจ​มี​สภาพ​การจราจร​ที่​หยุดนิ่ง

เมื่อ Pilot Assist กำลัง​ตาม​รถ​อีก​คัน​หนึ่ง​ที่ความเร็วต่ำกว่า30 กม./ชั่วโมง (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​ที่​เคลื่อนที่​เป็น​รถ​ที่​หยุด​อยู่​กับที่ Pilot Assist จะ​ลด​ความเร็ว​ลง​ตาม​รถ​ที่​หยุด​อยู่​กับที่

 คำเตือน

เมื่อ Pilot Assist กำลัง​ติดตาม​รถ​คัน​อื่น​ที่​ความเร็วรถ สูงกว่า 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป้าหมาย​เปลี่ยน​จาก​รถ​ที่​กำลัง​เคลื่อนที่​อยู่​เป็น​รถ​ที่​จอด​อยู่​กับที่ Pilot Assist จะไม่พิจารณารถ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่ แต่​จะ​เร่ง​ความเร็ว​ไป​ที่​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้แทน

  • ซึ่ง​คนขับ​ต้อง​ทำ​การ​ควบคุม​การ​ขับ​ขี่​และ​เบรก​ด้วยตนเอง

โหมดส​แตนด์​บาย​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​เปลี่ยนเป้าหมาย

Pilot Assist จะ​หยุด​ทำงาน​และ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์บาย:
  • เมื่อ​ความเร็ว​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (3 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ Pilot Assist ไม่​แน่ใจ​ว่า​วัตถุ​เป้าหมาย​คือ​รถ​ที่​หยุด​อยู่​กับ​ที่​หรือ​วัตถุ​อื่น เช่น ลูก​ระนาด เป็นต้น
  • เมื่อ​ความเร็ว​ต่ำกว่า 5 กม./ชม. (3 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​รถ​คัน​หน้า​เลี้ยว​ออกไป​จาก​เส้นทาง ซึ่ง​ทำให้ Pilot Assist ไม่​มี​รถ​คัน​หน้า​ให้​ขับ​ตาม​อีกต่อไป
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง