การ​ตั้ง​ค่า​โปรไฟล์

ใน​การ​ตั้ง​ค่า​โปร​ไฟล์ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ชื่อ​โปรไฟล์​, เพิ่ม​และ​ลบ​กุญแจ​ที่​เชื่อมโยงไว้​, เชื่อมโยง​กับ​บัญชี​ผู้ใช้อื่น (เช่น Volvo ID), สั่งงาน​หน้าจอล็อค​, ลบ​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งาน​อยู่ และ​อื่นๆ ได้

การ​สั่งงาน​การ​ล็อคหน้าจอ

เมื่อ​การ​ล็อค​หน้าจอ​ทำงาน​อยู่ จะ​จำเป็นต้อง​ใช้​รหัสผ่าน​ใน​การ​ใช้​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
เลือก Screen lock
เลือก​ประเภท​ของ​การ​ล็อค​หน้าจอ จากนั้น​ให้สั่งงาน
การ​ล็อค​หน้าจอ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เมื่อ​เปลี่ยน​โปร​ไฟล์ รวมทั้ง​ทุก​ครั้ง​ที่​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ใหม่ด้วย

การ​ลบ​โปรไฟล์

การ​ตั้ง​ค่าที่​ได้​บันทึก​ไว้​ใน​โปร​ไฟล์​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​โปร​ไฟล์​จะ​สามารถ​ลบ​ได้​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่เท่านั้น

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
เลือก Delete this profile
ข้อมูล​ของ​ผู้ใช้​และ​การ​เชื่อมต่อ​ที่​เชื่อมโยง​ไว้​กับ​โปร​ไฟล์​จะ​ถูก​ลบไป
ระบบ​ได้รับ​การ​ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ให้​อยู่​ใน​โหมด​ลง​ชื่อ​ออก และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​จะ​ไม่​ถูก​บันทึก​ลง​ใน​โปรไฟล์

การ​ตั้ง​ให้​เป็น​ผู้ดูแลระบบ

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ให้​โปร​ไฟล์​ใด​โปร​ไฟล์​หนึ่ง​เป็น​ผู้ดูแล​ระบบได้

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
เลือก Become an admin

การ​เปลี่ยน​ชื่อ​โปรไฟล์

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Profiles
แตะที่ Edit ที่​อยู่​ถัด​จาก​ชื่อ​โปร​ไฟล์​ในปัจจุบัน
เปลี่ยน​ชื่อ​โปร​ไฟล์​และ​ยืนยัน​การเปลี่ยนแปลง