การ​จัดการ​มุมมอง​ย่อย​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

มุมมอง​หน้า​หลัก​และ​มุมมอง​แอ​พบน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​มี​มุมมอง​ย่อย​ที่​สามารถ​ขยาย​ออกได้

การ​ขยาย​แอพ​ใน​มุมมอง​หน้าหลัก

การ​ขยายแอพ:

แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ เมื่อ​เปิด​แอพ​ใด​แอพห​นึ่ง แอพ​อื่นๆ จะ​ถูก​ระงับ​ไว้​เป็น​การชั่วคราว

ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​พื้นฐาน​ของ​แอพ​ที่​เปิด​อยู่ได้

การ​ปิดแอพ:
กด​ปุ่มกด​หน้า​หลัก​ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เป็น​เวลาสั้นๆ

การ​ขยาย​หน้าจอ​ย่อย​ใน​มุมมองแอพ

การ​ขยาย​มุมมองย่อย:
กดปุ่ม iCup-2037-Drop down menu symbol
มุมมอง​ย่อย​จะ​ขยาย​ออก ซึ่ง​ทำ​ให้​สามารถ​เข้าถึง​แอพ​เพิ่มเติมได้
การ​ปิด​มุมมอง​ย่อย​ที่​ขยายออก:
การ​ปิด​มุมมอง​ย่อย​ทำได้ 2 วิธี
  • กดปุ่ม P6-XC40BEV-Arrow up
  • แตะ​ที่​ปุ่ม​หน้า​หลัก​ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เป็น​เวลาสั้นๆ
iCup-2037- Overview of center display
ปุ่ม​หน้า​หลัก​สำหรับ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ตัวเลือก​สำหรับ​การ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​หน้า​หลัก​โดย​การ​กด​ปุ่ม​หน้า​หลัก​จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ตลอดเวลา

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่