การ​จัดการ​โปร​ไฟล์ผู้ใช้

ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​โปร​ไฟล์​ไป​เป็น​อีก​โปร​ไฟล์​หนึ่ง​ได้ ถึงแม้ว่า​กุญแจ​ที่​ใช้​งาน​อยู่​เชื่อมโยง​กับ​โปร​ไฟล์​อื่น​อยู่​ก็ตาม

การ​สร้าง​โปรไฟล์

ลาก​มุมมอง​การ​แจ้ง​เตือน​ลง​มา​เพื่อ​เข้าถึง​โปร​ไฟล์ผู้ใช้
แตะ​ที่​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่
เลือก New profile
โปร​ไฟล์​จะ​ถูก​สร้างขึ้น
โปร​ไฟล์​ได้รับ​การ​ตั้ง​ให้​เป็น​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่

ท่าน​จะ​ได้รับ​คำแนะนำ​ไป​ตลอด​ขั้นตอน​การ​ทำงาน​แบบ​โต้ตอบ​เพื่อ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​สร้าง​โปร​ไฟล์ใหม่ ท่าน​สามารถ​เลือก​ที่​จะ​จับคู่​โทรศัพท์​กับ​รถ หรือ​เชื่อมโยง​บัญชี​ผู้ใช้​บัญชี​อื่น เช่น Volvo ID เข้า​กับ​โปร​ไฟล์​ได้​ที่นั่น นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ข้าม​ขั้นตอน​บาง​ขั้นตอน​และ​ทำ​ต่อ​ให้​เสร็จ​ใน​ภายหลัง​ได้​อีกด้วย

ท่าน​สามารถ​สร้าง​โปร​ไฟล์​ที่​แตกต่าง​กัน​ได้สูงสุด 6 โปรไฟล์

การ​เลือก​โปรไฟล์

ลาก​มุมมอง​การ​แจ้ง​เตือน​ลง​มา​เพื่อ​เข้าถึง​โปร​ไฟล์ผู้ใช้
แตะ​ที่​โปร​ไฟล์​ที่​ใช้​งานอยู่
โปร​ไฟล์​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​จะ​แสดงขึ้น
เลือก​โปร​ไฟล์​ที่ต้องการ
โปร​ไฟล์​นั้น​จะ​ถูก​เลือก และ​ระบบ​จะ​โหลด​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​โปร​ไฟล์​ที่เลือก

 บันทึก

ใน​การ​ยกเลิก​การ​เลื่อน​ที่​นั่ง​เมื่อ​เปลี่ยน​โปร​ไฟล์ ให้​แตะ​บน​ปุ่ม​ใดๆ ก็​ได้​บน​ส่วน​ที่​นั่ง​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

การ​ลง​ชื่อ​ออก​จาก​โปรไฟล์

ลาก​มุมมอง​การ​แจ้ง​เตือน​ลง​มา​เพื่อ​เข้าถึง​โปร​ไฟล์ผู้ใช้
เลือก Log out
ระบบ​จะ​ลง​ชื่อ​ออก​จาก​โปร​ไฟล์ และ​ไม่​สามารถ​เข้าถึง​บัญชี​ผู้ใช้​ที่​เชื่อมโยง​อยู่​กับ​โปร​ไฟล์​นั้น​ได้​อีกต่อไป
ระบบ​ได้รับ​การ​ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ให้​อยู่​ใน​โหมด​ลง​ชื่อ​ออก และ​การ​ตั้ง​ค่าที่​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​จะ​ไม่​ถูก​บันทึก​ลง​ใน​โปรไฟล์

 บันทึก

การสร้าง​, เลือก และล็​อก​เอาต์​ออก​จาก​โปร​ไฟล์​ของ​ผู้ใช้​สามารถ​ทำ​ได้​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่เท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่