การ​ทำ​ความ​สะอาด​เบาะ​นั่ง​ผ้า​และ​แผงหลังคา

ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​สาร​ทำ​ความ​สะอาด​ผ้า​เมื่อ​ทำ​ความ​สะอาด​สิ่ง​ทอ​และ​ผ้านูบัก โปรด​ทำ​ความ​สะอาด​เมื่อ​จำเป็น และ​ขจัด​คราบ​เปื้อน​ออกทันที

 สำคัญ

ห้าม​ขูด​หรือ​ขัด​คราบ​เปื้อน เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​วัสดุ​หุ้ม​เบาะ​ชำรุด​เสียหายได้

 สำคัญ

ห้าม​ใช้​น้ำยา​กำจัด​คราบ​หรือ​สารละลาย​ที่​มี​ฤทธิ์​รุนแรง เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​วัสดุ​หุ้ม​เบาะ​เสียหายได้

การ​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​หุ้ม​เบาะผ้า

  1. เริ่มต้น​จาก​ดูด​ฝุ่น​ทำ​ความ​สะอาด​วัสดุ​หุ้มเบาะ
  2. ปฎิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​สาร​ทำ​ความ​สะอาดผ้า
  3. เมื่อ​ทำ​ความ​สะอาด​เบาะ​ผ้า ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​น้ำยา​สกัด​แบบสเปรย์ (Spray Extraction Cleaner) เพื่อ​ดูด​น้ำยา​ซัก​ล้าง​และ​ล้าง​ด้วย​น้ำตามลำดับ

 สำคัญ

เสื้อผ้า​สี​บางประเภท (เช่น ยีนส์​และ​ผ้า​หนังกลับ) อาจ​ทำ​ให้​เบาะ​ผ้า​เป็น​เปื้อนได้ คราบ​ขนาด​ใหญ่ เช่น คราบ​น้ำมัน อาจ​ขจัด​ออกยาก

 สำคัญ

แม้ว่า​เบาะ​จะ​มี​คราบ​เปื้อน​เป็น​บาง​จุด แต่​ควร​ทำ​ความ​สะอาด​เบาะ​ทั้งหมดเสมอ ทั้งนี้​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​เกิด​คราบ​น้ำ​เป็นวงๆ

 บันทึก

อย่า​ถอด​ที่​หุ้ม​เบาะ​ออก​เพื่อ​ทำ​ความสะอาด

การ​ทำ​ความ​สะอาด​แผง​บุหลังคา

  1. ใช้​แปรง​นุ่ม​ปัด​ทำ​ความ​สะอาด​แผง​บุ​หลังคา​อย่างระมัดระวัง
  2. ปฎิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​สาร​ทำ​ความ​สะอาดผ้า
  3. จากนั้น​ให้​ใช้​ผ้า​ที่​ไม่​เป็นขุย​เช็ด​แผง​บุหลังคา

 สำคัญ

การ​ทำ​ความ​สะอาด​อย่าง​ไม่​ระมัดระวัง​อาจ​ทำ​ให้​แผง​บุ​หลังคา​ชำรุด​เสียหายได้