การ​ซ่อมแซม​งาน​สี​ที่​เสียหายเล็กน้อย

ชั้น​สี​เป็น​องค์ประกอบ​สำคัญ​ของ​ระบบ​ป้องกัน​สนิม​ของ​รถ ดังนั้น​จึง​ควร​ตรวจสอบ​อยู่เสมอ ลักษณะ​ความ​เสียหาย​ของ​งาน​สี​ที่​พบ​บ่อย​คือ​รอย​ก้อน​หิน​กะเทาะ รอย​ขีด​ข่วน และ​รอย​บน​ขอบ​บัง​โคลน ประตู​และ​กันชน เป็นต้น

ควร​ซ่อมแซม​งาน​สี​ที่​เสียหาย​ในทันที​เพื่อ​ป้องกัน​การ​ก่อ​ตัว​ของสนิม

 บันทึก

เมื่อ​มี​การ​ซ่อมแซม​สี พื้นผิว​ของ​รถ​จะต้อง​สะอาด​และแห้ง พื้นผิว​ควร​มี​อุณหภูมิ​อย่างน้อย  15 °C  (59 °F)

วัสดุ​ที่​อาจ​จำเป็นต้องใช้

  • สี​รองพื้น - สี​รอง​พื้น​แบบ​กาว​ชนิด​พิเศษ​ใน​รูปแบบ​ของ​กระป๋อง​สเปรย์​สำหรับชิ้นส่วนอย่างเช่น กัน​ชน​แบบ​เคลือบ​พลาสติก เป็นต้น
  • สี​เคลือบ​หลัก​และ​สี​เคลือบใส - มี​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​กระป๋อง​สเปรย์ หรือ​ปากกา​แต้มสี/แท่ง​สีแต้ม1
  • เทป​ปิด​กันเปื้อน
  • กระดาษ​ทราย​แบบละเอียด

ทาสี​แต้ม​ลง​บน​พื้นผิว​ที่​ได้รับ​ความเสียหาย

P5-1507-Repairing stone chips

ถ้า​ความ​เสียหาย​ไม่​ลึก​จนถึง​เนื้อ​โลหะ หลังจาก​ที่​ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิว​แล้ว จะ​สามารถ​ทาสี​แต้ม​ลง​ไป​โดยตรงได้

ติด​เทป​ปิด​กัน​เปื้อน​บน​พื้นผิว​ที่เสียหาย จากนั้น​ดึง​เทป​ออก​เพื่อให้​สะเก็ด​สี​ที่​ติด​ค้าง​อยู่​หลุดออกมา

ถ้า​ความ​เสียหาย​ลึก​จนถึง​เนื้อ​เหล็ก ให้​ใช้​สี​รองพื้น ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสียหาย​ของ​ผิวหน้า​พา​สติก ควร​ใช้​สี​กาว​รอง​พื้น​เพื่อให้​ได้ผลดีขึ้น - ให้​ฉีด​สเปรย์​ลง​บน​ฝา​ของ​กระป๋อง​สเปรย์​แล้ว​ใช้​แปรง​ปัดเบาๆ

ถ้า​จำเป็น ให้​ทำ​การ​ขัด​เบาๆ ด้วย​ผ้า​ทราย​แบบ​ละเอียด​มาก​ก่อนที่​จะ​ทำสี (เช่น ถ้า​มี​ขอบ​ที่​ไม่​เรียบ เป็นต้น) ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิว​ให้​สะอาด​อย่างทั่วถึง (ต้อง​ขจัด​จาระบี​และ​เกลือออก) และ​ปล่อย​ให้แห้ง
คน​สี​รอง​พื้น​ให้​เข้า​กัน​ดี และ​แต้ม​สี​รอง​พื้น​ให้​ทั่ว​บริเวณ​โดย​ใช้​พู่กัน​เนื้อละเอียด​, ก้าน​ไม้​ขีด หรือ​วัสดุ​ที่คล้ายกัน เมื่อ​สี​รอง​พื้น​แห้ง​แล้ว ให้​ทา​ซ้ำ​โดย​ใช้​สี​เคลือบ​หลัก​และ​สี​เคลือบใส

สำหรับ​รอย​ขีด​ข่วน ให้​ใช้​ขั้นตอน​เดียวกัน แต่​ให้​ใช้​เทป​ปิด​รอบ​พื้นผิว​ที่​เสียหาย เพื่อ​ป้องกัน​งาน​สี​ที่​ไม่เสียหาย

ปากกา​แต้ม​สี​และ​สี​สเปรย์​สำหรับ​ตกแต่ง​งาน​ทำ​สี​มี​ให้บริการ​ที่​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอลโว่

 บันทึก

ถ้า​ไม่​มี​เศษ​หิน​ติด​อยู่​และ​ชั้น​สี​ที่​ไม่ได้​รับ​ความ​เสียหาย ให้​ทา​สาร​เคลือบผิว (basecoat) และ​สาร​เคลือบ​รองพื้น (clearcoat) ทัน​ที่​ที่​ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิวแล้ว
  1. 1 ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​บรรจุ​ภัณฑ์​ของ​ปากกา​แต้มสี/แท่ง​สีแต้ม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง