อุณหภูมิ​ที่รู้สึก

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​โดย​อ้างอิง​ตาม​อุณหภูมิ​ที่​รู้สึก ไม่ใช่​อุณหภูมิจริง

อุณหภูมิ​ที่​ท่าน​เลือก​ใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​สอดคล้อง​กับ​อุณหภูมิ​ที่​ร่างกาย​รู้สึก ซึ่ง​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ​, ความเร็วลม​, ความชื้น​, การ​รับ​แสงแดด เป็น​ต้น ทั้ง​จาก​ภายใน​และ​ภายนอก​ของ​รถ​ในขณะนั้นๆ

ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​เซ็นเซอร์​รับ​แสง​ซึ่ง​จะ​ตรวจหา​ด้าน​ที่​แดด​ส่อง​ไป​ยัง​ห้องโดยสาร ซึ่ง​หมายความ​ว่า อุณหภูมิ​ระหว่าง​ช่อง​จ่าย​อากาศ​ด้านขวา​และ​ด้านซ้าย​อาจ​แตกต่าง​กัน แม้ว่า​จะ​ตั้ง​ตัว​ควบคุม​ทั้ง​สอง​ด้าน​ไว้​ที่​อุณหภูมิ​เดียวกัน​ก็ตาม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่