ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​มี​ความ​สว่าง​มากกว่า​ไฟ​ท้าย​ปกติ​อย่าง​มาก และ​ควร​ใช้​เฉพาะ​ในขณะ​ที่​ทัศน​วิสัย​ไม่​ดี​เนื่องจากหมอก​, หิมะ​, ควัน หรือ​ฝุ่น เท่านั้น เพื่อ​เตือน​ให้​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่น​ทราบ​ถึง​รถ​ของ​ท่าน​แต่เนิ่นๆ
P5/P6-2222-Button, rear fog light
ปุ่ม​สำหรับ​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​คือ​ไฟ​ที่​ด้านหลัง​ของ​รถ อยู่​ที่​ด้านคนขับ

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​สามารถ​ทำงาน​ได้​เฉพาะเมื่อ:
  • เมื่อ​รถ​อยู่​ใน​โหมด​ขับ​ขี่​และ​วง​แหวน​หมุน​บน​สวิตช์​โยก​อยู่​ในตำแหน่ง P5-1707 Symbol AUTO หรือ P5-1507 Symbol low beam
  • เมื่อ​รถ​อยู่​ใน​โหมด​ขับ​ขี่​และ​วง​แหวน​หมุน​บน​สวิตช์​โยก​อยู่​ในตำแหน่ง P5-1507 Symbol position light และ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหน้า​เปิด​ทำงานอยู่

กด​ปุ่ม​เพื่อเปิด/ปิด​ไฟ สัญลักษณ์ P5-1507 Symbol rear foglight บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลังทำงาน

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​จะ​ปิด​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติเมื่อ:
  • เมื่อ​ตั้ง​วง​แหวน​หมุน​บน​สวิตช์​โยก​ไป​ที่ตำแหน่ง P5-1507 Symbol zero (light)
  • มี​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ
  • วง​แหวน​หมุน​ของ​คัน​สวิตช์​อยู่​ที่ตำแหน่ง P5-1507 Symbol position light และ​มี​การ​ปิด​ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า

 บันทึก

ข้อกำหนด​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละประเทศ