ตาราง​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ใช้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของรถ

ตาราง​จะ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​เหมาะสม​สำหรับ​แต่​ละ​ตำแหน่ง และ​สำหรับ​ขนาด​ของเด็ก

 บันทึก

โปรด​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​หัวข้อ​การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทุก​ครั้ง ก่อนที่​จะ​ทำ​การ​ติดตั้ง​ในรถยนต์
น้ำหนักที่​นั่งด้านหน้า (เมื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไว้ สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลังเท่านั้น)1ที่​นั่งด้านหน้า (เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ไว้ สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้าเท่านั้น)1เบาะ​นั่ง​หลัง​ด้าน​ที่​ติด​กับกระจกเบาะ​นั่ง​หลัง​ตรงกลาง2

กลุ่ม 0

สูงสุด 10 กก.

U3, 4XU4U4

กลุ่ม 0+

สูงสุด 13 กก.

U3, 4XU4U4

กลุ่ม 1

9-18 กก.

L5UF3, 6U6, L5U6

กลุ่ม 2

15–25 กก.

L5UF3, 7U7, L5U7

กลุ่ม 3

22–36 กก.

XUF3, 8U8U8

U: เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

UF: เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้าน​หน้าที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้ทั่วไป

L: เหมาะ​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​บางรุ่น ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เหล่านี้​เหมาะ​สำหรับ​การ​ใช้​งาน​กับ​รถ​บางรุ่น​, การ​ใช้​งาน​แบบ​จำกัด หรือ​แบบ​กึ่ง​อเนกประสงค์เท่านั้น

X: ที่​นั่ง​นี้​ไม่​เหมาะ​สำหรับ​เด็ก​ใน​กลุ่มนี้

 คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้
  1. 1 จะต้อง​ร่น​ส่วน​ขยาย​เบาะ​ที่​นั่ง​เข้า​ก่อนที่​จะ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็กเสมอ
  2. 2 ห้าม​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​ขา​รองรับ​ไว้​บน​ที่​นั่ง​ตรงกลาง
  3. 3 ปรับ​ที่​นั่ง​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ยกขึ้น​มาก​ขึ้น และ​ถ้า​จำเป็น ให้​ปรับ​ความ​เอียง​ของ​เบาะ​รอง​นั่งด้วย ปรับ​ความ​เอียง​ของ​พนักพิง
  4. 4 คำแนะนำ​ของ​วอลโว่: ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทารก​ของ​วอลโว่ i-Size (การ​อนุมัติประเภท E1 000008)
  5. 5 คำแนะนำ​ของ​วอลโว่: ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​ของ​วอลโว่ (การ​อนุมัติประเภท E5 04212)
  6. 6 วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​สำหรับ​เด็ก​ที่​อยู่​ใน​กลุ่มนี้
  7. 7 คำแนะนำ​ของ​วอลโว่: เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​ของ​วอล​โว่​แบบ​มี​และ​ไม่​มี​พนักพิง (การ​อนุมัติประเภท E5 04216); ที่​นั่ง​เสริม​ของ​วอลโว่/Römer KidFix SL (การ​อนุมัติประเภท E1 04301312)
  8. 8 คำแนะนำ​ของ​วอลโว่: เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​ของ​วอล​โว่​แบบ​มี​และ​ไม่​มี​พนักพิง (การ​อนุมัติประเภท E5 04216); ที่​นั่ง​เสริม​ของ​วอลโว่/Römer KidFix SL (การ​อนุมัติประเภท E1 04301312); Graco Booster Basic (การ​อนุมัติประเภท E11-0444165)