เคล็ด​ลับ​สำหรับ​การใช้ Apple®CarPlay®*

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​เคล็ด​ลับ​ที่​มี​ประโยชน์​จำนวน​หนึ่ง​สำหรับ​การใช้ CarPlay®1
  • อัพเดต iPhone®2 ของ​ท่าน​ด้วยระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์​ชั่น​ล่าสุด และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​แอพ​ต่างๆ ได้รับ​การ​อัพเดตแล้ว
  • ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหากับ CarPlay ให้​ปลด​การเชื่อมต่อ iPhone ของ​ท่าน​ออก​จาก​ช่องเสียบ USB แล้ว​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง หรือ​ลอง​ปิด​แอพ​ที่​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​บน​อุปกรณ์ จากนั้น​ให้​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอ​พอีก​ครั้ง หรือ​ลอง​ปิด​แอพ​ทั้งหมด แล้ว​เริ่ม​การ​ทำงาน​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​อีกครั้ง
  • การใช้ Siri® ท่าน​สามารถ​เขียนข้อความ/สั่ง​ให้​เขียน และ​อ่าน​ข้อความได้ ข้อความ​จะ​ถูก​อ่าน​และ​เขียน​ให้​ภาษา​ที่​เลือก​ไว้​ใน​การ​ตั้ง​ค่าสำหรับ Siri เมื่อ​ท่าน​เขียนข้อความ/เขียน​ข้อความ​ตาม​คำพูด จะ​ไม่​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง แต่​ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้นใน iPhone ของท่าน
  • หาก​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​เข้า​กับ​รถ​ผ่านทาง Bluetooth การ​เชื่อมต่อ​จะ​หยุด​ลง​เมื่อ​ใช้งาน CarPlay
  • CarPlay สามารถ​ใช้​งาน​ได้กับ iPhone เท่านั้น

 บันทึก

การ​มี​ให้บริการ​และ​ฟังก์ชั่น​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละตลาด
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ความ​พร้อม​ใช้​งาน​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตามตลาด
  3. 2 Apple, CarPlay, iPhone และ Siri เป็น​เครื่องหมาย​การค้า​จด​ทะเบียนของ Apple Inc.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง