ไฟ​แสดงตำแหน่ง

ไฟ​แสดง​ตำ​หน่ง​ใช้​เพื่อให้​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่นๆ สามารถ​มองเห็น​รถ​ของ​ท่าน​เมื่อ​ท่าน​หยุด​รถ​หรือ​จอด​รถ​อยู่ได้ การ​เปิด​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ทำ​ได้​โดย​ใช้​วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ที่พวงมาลัย
P5/P6-2222-Stalk with turning ring in positionlight position
วง​แหวน​หมุน​บน​คัน​สวิตช์​ที่​พวงมาลัย​ใน​ตำแหน่ง​ไฟ​แสดงตำแหน่ง

หมุน​วง​แหวน​หมุน​ไป​ที่ตำแหน่ง P5-1507 Symbol position light - ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​จะ​ติด​สว่างขึ้น (ไฟ​ส่อง​ป้าย​ทะเบียน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ในขณะเดียวกัน)

ถ้า​รถ​อยู่​ใน​โหมด​ขับ​ขี่ ไฟ​ขณะ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ทำงาน​แทนที่​จะ​เป็น​ไฟ​แสดง​ตำแหน่งด้านหน้า

ถ้า​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​แต่​เครื่องยนต์​ทำงาน​อยู่ จะ​สามารถ​เลื่อน​วง​แหวน​หมุน​จาก​ตำแหน่ง​อื่น​ไป​ที่​ตำแหน่ง​สำหรับ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง P5-1507 Symbol position light เพื่อ​เปิด​เฉพาะ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เพียง​อย่าง​เดียวได้

เมื่อ​ขับ​ขี่​เป็น​เวลานานกว่า 30 วินาที ที่​ความเร็วสูงสุด 10 กม./ชม. (ประมาณ 6 ไมล์​ต่อชั่วโมง) หรือ​ถ้า​ความเร็วเกิน 10 กม./ชม. (ประมาณ 6 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ติด​สว่างขึ้น คนขับ​ไม่​ควร​หมุน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​อื่น​นอกเหนือจากตำแหน่ง P5-1507 Symbol position light

ถ้า​เปิด​ประตู​ท้าย​ในขณะ​ที่​ภายนอก​มืด ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ด้านหลัง​จะ​ติด​สว่างขึ้น (ถ้า​ไม่ได้​เปิด​ไฟไว้) เพื่อ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ที่มา​จาก​ทางด้านหลัง

ฟังก์ชัน​ไฟ​ด้านหลัง​แบบ​ปรับอัตโนมัติ

ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ด้านหลัง​มี​ฟังก์ชัน​การ​ปรับอัตโนมัติ ความ​สว่าง​ของ​ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ด้านหลัง​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​ตาม​สภาพ​แสงโดยรอบ เมื่อ​ภายนอก​สว่าง ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ด้านหลัง​จะ​สว่าง​มาก​ขึ้น เพื่อให้​รถ​คัน​อื่น​สามารถ​สังเกตเห็น​ได้​ดีขึ้น เมื่อ​ภายนอก​มืด ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​ด้านหลัง​จะ​สว่าง​น้อยลง เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ทำ​ให้​คนขับรถ​คัน​อื่น​ตาพร่า

ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน​และ​ไฟ​รถ​พ่วง​จะ​ไม่ได้​รับ​ผลกระทบ​จาก​ฟังก์ชัน​การ​ปรับอัตโนมัติ