ชื่อแบบ

รูป​ลอก​ใน​รถ​จะ​มี​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น หมายเลข​แชสซี​, ชื่อประเภท​, รหัส​สี และอื่นๆ

ตำแหน่งป้าย

P6-2139-C40BEV-Type approval, labels, not Brasil, China, Russia, Saudi Arabia and USA
ภาพประกอบ​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​คร่าวๆ เท่านั้น - ชิ้นส่วน​ใน​รถ​แต่​ละ​รุ่น​และ​ใน​แต่​ละ​ตลาด​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป

การ​ทราบ​ชื่อ​รุ่น​ของ​รถ​และ​หมายเลข​ตัวถัง​รถ​จะ​ทำ​ให้​การ​ติดต่อ​กับ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เกี่ยวกับ​รถ​ของ​ท่าน และ​เมื่อ​สั่ง​ชิ้นส่วน​อะไหล่​และ​อุปกรณ์เสริม​สะดวกยิ่งขึ้น

Px-2317-Product decal, not China_Russia_Saudi Arabia

P5-Icon red circle 1 รูป​ลอก​สำหรับ​ชื่อแบบ​, หมายเลข​ตัวถังรถ​, น้ำหนัก​สูงสุด​ที่​อนุญาต และ​ชื่อ​รหัส​สำหรับ​สี​ภายนอก​และ​หมายเลข​การ​อนุมัติประเภท รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​เสา​ประตู และ​จะ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตู​ด้านหลังขวา

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

P5-Icon red circle 2 รูป​ลอก​สำหรับ​ระบบ​เครื่องปรับอากาศ​สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความเย็น R1234yf รูป​ลอก​จะ​ติด​อยู่​ใต้​ฝา​กระโปรงหน้า

P5-1507-Volvo Identification Number decal

P5-Icon red circle 3 รูป​ลอก​สำหรับ​หมายเลข​ระบุรถ - VIN (หมายเลข​ตัวถังรถ) ป้าย​อยู่​ที่​ส่วน​ด้านบน​ซ้าย​ของ​แผง​หน้าปัด​และ​สามารถ​มองเห็น​ได้​ผ่าน​กระจกหน้า

ข้อมูล​เพิ่มเติม​ของ​รถ​จะ​แสดง​ไว้​ใน​เอกสาร​การลงทะเบียน

 บันทึก

รูป​ลอก​ที่​แสดง​ไว้​ใน​คู่มือ​เจ้าของ​รถ​อาจ​แตกต่าง​จาก​รูป​ลอก​ที่​ติด​อยู่​บนรถยนต์ รูป​ลอก​เหล่านี้​จะ​ใช้​เพื่อ​แสดง​ลักษณะ​และ​ตำแหน่ง​บน​รถยนต์​โดยประมาณเท่านั้น ข้อมูล​ที่​ใช้​สำหรับ​รถ​ของ​ท่าน​จะ​มี​อยู่​ใน​รูป​ลอก​ที่​ติด​ไว้​บนรถ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง