จุดยึด i-Size/ISOFIX สำหรับ​ที่​นั่งเด็ก

รถ​จะ​มี​จุดยึด i-Size/ISOFIX สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ติดตั้ง​อยู่​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า* และ​ที่​นั่งด้านหลัง

i-Size/ISOFIX1 เป็น​ระบบ​ตัว​ยึด​สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ภายใน​รถ​ที่​เป็นไป​ตาม​มาตรฐาน​ระดับนานาชาติ

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​การ​ติดตั้ง​ของ​ผู้ผลิต​เสมอ เมื่อ​ทำ​การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เข้า​กับ​จุดยึด i-Size/ISOFIX

ตำแหน่ง​ของ​จุดยึด

P6-2037-XC40BEV-Safety–iSize/ISOFIX position front
ตำแหน่ง​ของ​จุด​ยึด​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​ระบุ​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​บน​วัสดุ​หุ้ม​พนักพิง

จุด​ยึดสำหรับ i-Size/ISOFIX สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า* จะ​ซ่อน​อยู่​หลัง​ส่วนล่าง​ของ​พนัก​พิง​ที่​นั่งผู้โดยสาร

กด​เบาะ​นั่ง​ลง​เพื่อให้​เข้าถึง​จุด​ยึดต่างๆ

P6-2317-BEV–Safety–iSize/ISOFIX position
ตำแหน่ง​ของ​จุด​ยึด​สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​ระบุ​ไว้​โดย​ใช้สัญลักษณ์1 บน​ฝา​ปิด​ที่​ซ่อน​จุด​ยึดไว้

จุด​ยึดสำหรับ i-Size/ISOFIX สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​อยู่​ด้านหลัง​วัสดุ​หุ้ม​ที่​ส่วนล่าง​ของ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ตัวนอก

ยก​วัสดุ​หุ้ม​ขึ้น​เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​จุด​ยึดเหล่านี้ ค้นหา​จุด​ยึด​ที่​อาจ​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​ใด​ตำแหน่ง​หนึ่ง​หลัง​ฝาปิด

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ชื่อ​และ​สัญลักษณ์​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด