การ​ขัด​สี​และ​การ​เคลือบเงา

ให้​ขัด​และ​เคลือบ​เงา​รถ​ถ้า​สี​เริ่ม​หมอง หรือ​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​เป็น​พิเศษ​แก่​สีรถ รถ​ของ​ท่าน​ไม่​จำเป็นต้อง​ได้รับ​การ​ขัด​เงา จนกว่า​จะ​มี​อายุ​การ​ใช้​งาน​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ปี อย่างไร​ก็​ตาม ใน​ระหว่าง​นี้ ท่าน​สามารถ​ลง​ขี้ผึ้งได้ ห้าม​ขัด​เงา​หรือ​ลง​แว็กซ์​รถ​เมื่อ​อยู่​กลาง​แดด​จัด พื้นผิว​ที่​ทำ​การ​ขัด​เงา​ควร​มี​อุณหภูมิ​ไม่เกิน 45 °C (113 °F)
  • ก่อน​ขัด​สี​หรือ​เคลือบ​เงา ต้อง​ล้าง​รถ​ให้​สะอาด​อย่าง​ทั่วถึง​และ​ปล่อย​ให้​แห้งสนิท ขจัด​คราบ​ยาง​มะ​ตอย​และ​น้ำมัน​ดิน​ออก​โดย​ใช้​น้ำยา​ขจัด​คราบ​น้ำมัน​ดิน​หรือ​แอลกอฮอล์ใส คราบ​ที่​ติด​แน่น​มาก​สามารถ​ขจัด​ออก​ได้​โดย​ใช้​ครีม​ละเอียด​สำหรับ​ขัด​ถู​ซึ่ง​ออกแบบ​มา​สำหรับ​ใช้​งาน​กับ​สีรถ ใช้​สาร​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​แนะนำ​ให้​ใช้​โดย​วอลโว่
  • ขัด​เงา​ด้วย​สาร​ขัด​เงา​ก่อน จากนั้น​ค่อย​ลง​ขี้ผึ้ง​โดย​ใช้​แวกซ์​น้ำ​หรือ​แวกซ์​เนื้อแข็ง ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​บรรจุ​ภัณฑ์​อย่างระมัดระวัง ผลิตภัณฑ์​ที่​มี​ขาย​ใน​ท้องตลาด​จำนวน​มาก​จะ​มี​ทั้ง​ครีม​ขัด​และแวกซ์​ผสม​กันอยู่

 สำคัญ

ห้าม​ขัด​หรือ​ลง​แว็กซ์​บน​ชิ้นส่วน​ตกแต่ง​บน​รถ​ที่​มี​ผิว​แบบด้าน การ​ทำ​เช่นนี้​อาจ​ทำ​ให้​ลักษณะ​ผิว​ด้าน​หมด​ไป และ​ทำ​ให้​พื้นผิว​เป็น​มัน​เงา​อย่างถาวร

 สำคัญ

หลีกเลี่ยง​การ​เคลือบ​และ​ขัด​มัน​บน​ชิ้นส่วน​พลาสติก​และยาง

เมื่อ​จำเป็นต้อง​ใช้​สาร​ขจัด​คราบ​จาระบี​กับ​พลาสติก​หรือ​ยาง ให้​ขัด​ถู​เบาๆ เท่านั้น ใช้​ฟองน้ำ​ทำ​ความ​สะอาด​ที่นุ่ม

การ​ขัด​ถู​ขอบ​ปิด​ที่​มัน​วาว​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​สึก​หรอ​หรือ​เสียหาย​ต่อ​ชั้น​ผิว​ที่​ขัด​มันได้

ห้าม​ใช้​สาร​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​ส่วนผสม​ของ​สาร​กัดกร่อน

 สำคัญ

ใช้​สาร​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​แนะนำ​ให้​ใช้​โดย​วอลโว่ วิธี​อื่น เช่น การ​เคลือบ​รักษา​สี การ​ซีล การ​เคลือบ​ป้องกัน การ​เคลือบ​เงา​หรือ​การ​เคลือบ​ใน​ลักษณะ​ดังกล่าว​อาจ​ทำ​ให้​สี​ตัวถัง​เสียหายได้ ความ​เสียหาย​ของ​สี​ตัวถัง​ที่​เกิด​จาก​การ​กระทำ​ดังกล่าว​จะ​ไม่ได้​รับ​การ​ครอบคลุม​จาก​การ​รับประกัน​ของ​วอลโว่