สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบเกียร์

หาก​มี​ความ​ผิดปกติ​เกิดขึ้น​ใน​ระบบ​เกียร์ สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
สัญลักษณ์ความหมาย
P5P6-2037-iCup-Transmission symbol

เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบเกียร์

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

ความ​ผิดปกติ​ชั่วคราว​ใน​ระบบขับเคลื่อน

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ