วิทยุ RDS*

RDS (Radio Data System) ทำ​ให้​วิทยุ​สามารถ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​ได้​โดยอัตโนมัติ RDS ทำ​ให้​สามารถ​รับ​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น ข้อมูล​จราจร และ​ค้นหา​รูปแบบ​รายการ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่งได้

RDS เชื่อมโยง​เครื่องส่งสัญญาณ FM กับเครือข่าย เครื่องส่งสัญญาณ FM ใน​เครือข่าย​ดังกล่าว​ส่ง​ข้อมูล​ที่​ให้​การ​ทำงานๆ ดังต่อไปนี้​แก่วิทยุ RDS:

  • สามารถ​สับเปลี่ยน​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​เครื่องส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​กว่า​หาก​การ​รับ​สัญญาณ​ใน​พื้นที่​ไม่ดี
  • ค้นหา​หมวด​ของ​รายการ เช่น ชนิด​ของ​รายการ หรือ​ข้อมูลการจราจร
  • รับ​ข้อมูล​ใน​รูป​ข้อความ​เกี่ยวกับ​รายการ​วิทยุ​ในขณะนั้น

 บันทึก

สถานี​วิทยุ​บาง​สถานี​ไม่ใช้ RDS หรือ​เฉพาะ​ชิ้นส่วน​ที่​เลือก​ไว้​ของ​การ​ทำงานเท่านั้น

เมื่อ​มี​การ​กระจาย​ข่าว​หรือ​ข้อความ​การจราจร วิทยุ​อาจ​เปลี่ยน​สถานี ซึ่ง​จะ​ขัดจังหวะ​แหล่ง​สัญญาณเสียง​ที่​ใช้​อยู่​ในขณะนั้น วิทยุ​จะ​เปลี่ยน​กลับไป​ยัง​แหล่งข้อมูล​เสียง​และ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ก่อน​หน้า​นี้ เมื่อ​ไม่​มี​การ​กระจาย​สัญญาณ​ของ​รูปแบบ​รายการ​ที่ตั้ง​ไว้​อีกต่อไป

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง