ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

ใช้​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใน​การ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่นๆ ถ้า​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ในการจราจร

นอกจากนี้​ยัง​เปิด​ใช้​ไฟ​กะพริบฉุกเฉิน

พื้นที่จัดเก็บ

ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​จะ​เก็บ​อยู่​ใต้​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ

การ​พับ​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

P6-2139-C40BEV-warning triangel storage step 1
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3
P5-Icon gray box 1

ยก​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ขึ้น​และ​นำ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ที่​ยึด​ไว้​โดย​ใช้​แถบ​เวล​โก​รอ​อกมา

P5-Icon gray box 2

ถอด​ป้าย​สามเหลี่ยม​ออก​จาก​ปลอก​หุ้ม จากนั้น​คลี่​ป้าย​สามเหลี่ยม และ​พับ​ปลาย​เข้า​หากัน

P5-Icon gray box 3

กาง​ขา​ตั้ง​ของ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยมออก

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อบังคับ​ใน​การ​ใช้​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​โดย​คำนึงถึง​สภาพการจราจร

นำ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​กลับไป​เก็บ​ไว้​ใต้​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​หลังจาก​การ​ใช้งาน

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่